De metapositie van de supervisor

The conductor of an orchestra doesn’t make a sound. He depends, for his power, on his ability to make other people powerful. – Benjamin Zander

Supervisie is een apart vak. Het vergt een brede ervaring en diepgaand inzicht in de mechanismes van de hulpverlening. Bijkomend moet de supervisor de vaardigheid beheersen om de “cliënt”, een collega met name, te coachen in zijn interacties en interventies ten overstaan van zijn cliëntsysteem en het hulpverleningsproces. De supervisor moet dan ook rapport krijgen met enerzijds de supervisant en zijn proces, maar anderzijds ook met het cliëntsysteem dat besproken wordt. Belangrijk hierin is dat hij de stijl, de persoonlijkheid, de keuzes, het proces van de supervisant diepgaand respecteert en zodoende activeert. De supervisor werkt van achter de coulissen…

Supervisie geven vraagt dan ook tot de inname van een metapositie die het mogelijk maakt dat de supervisor nagenoeg simultaan verscheidene perspectieven kan innemen en integratief kan werken.

Het 7 eyed Model for supervision is een systemisch model, ontwikkeld door Peter Hawkins en Robin Sohet om te werken met individuen, groepen en organisaties. In deze achtdaagse training verbinden we op basis van dit model, de 7 perspectieven met de denkkaders en integratieve keuzes van de Interactionele Vormgeving.

DOELGROEP
Therapeuten en hulpverleners.

BEGELEIDING
Bruno Van den Bosch
Marleen Van Laere

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

PRIJS
Zonder basismodule
880 euro
Met basismodule
1080 euro
Lees hier meer over de basismodule.

(Deelnemers die voor 30 april 2018 inschrijven en betalen krijgen 10% vroegboekkorting)

WANNEER
8 dinsdagen
25 september 2018, 23 oktober 2018, 20 november 2018, 4 december 2018, 15 januari 2019, 12 februari 2019, 26 maart 2019, 7 mei 2019