Integratieve Creatieve Opleiding

“Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk… dat is de echte werkelijkheid.”  – Aristoteles

Deze reeds 25 jaar bestaande praktijkgerichte opleiding wordt integratief opgebouwd en verbindt de vier disciplines van de creatieve therapie (beeldende werkvormen, dans, drama en stem) met het therapeutisch begeleiden. De stafdocenten verbinden deze vier werkvormen met de basisprincipes van de Interactionele Vormgeving (integratieve psychotherapie), die als kader voor deze opleiding fungeren.

DOEL

 • Het integratief hanteren van een scala van diverse kunstzinnige vormen in je begeleidingswerk met de bedoeling bewustwording, communicatie, interactie en herstel te bevorderen;
 • Het ontdekken van de meerwaarde van het creatieve medium in het begeleiden van groeiprocessen
 • Het integreren van kunstzinnige werkvormen bij je begeleiding;
 • Het verfijnen van de eigen creativiteit.

DOELGROEP

 • Therapeuten , hulpverleners en mensen uit de zorg- of onderwijs sector die kunstzinnige werkvormen in hun werk willen integreren. Artistieke ervaring wordt niet gevraagd.
 • Therapeuten , hulpverleners en mensen uit de zorg- of onderwijs sector die groepen en / of individuele deelnemers / cliënten begeleiden en hierbij kunstzinnige technieken als een hulpmiddel willen gebruiken.
 • De docenten hebben steeds het laatste woord over of de achtergrond en beroepservaring van de potentiële deelnemer voldoende is voor deelname.

THEMA’S
Onderstaande thema’s vinden hun plek binnen deze opleiding. Zij worden steeds verbonden met creatieve werkvormen en de vertaling naar de therapeutische praktijk.

 • ZELFWAARDE
  zelfbeeld – identiteit – assertiviteit – vertrouwen
  grenzen – territorium
 • VERBINDING
  relatie (problemen) – context: roots, achtergrond, gezin van herkomst – verbondenheid: hoe ga je met de ander in verbinding – communicatie – contact
 • LICHAAM
  psychosomatiek – gronding – intimiteit en seksualiteit – lichaamsbeleving – expressie
 • TRAUMA
  emoties – traumatische gebeurtenissen – angst – levensgeschiedenis – stabilisatie / verwerking / heling – herstel
 • ZINGEVING
  transpersoonlijke – mijn plek in de wereld – missie – rouw en verlies – rituelen
 • ZELFZORG
  balans – zelfzorg/zorg voor de anderen – afstand en nabijheid – grenzen – burnout-preventie – intervisie/supervisie/netwerk

Op het einde van het jaar wordt er aan de student gevraagd om een eindverslag te schrijven waarin wordt weergegeven hoe hij/zij de meerwaarde van creatieve media ​in de praktijk ervaarde.​

BEGELEIDERS
Suzanne Kempeneers
Kris Jonckheere
Katrien Cassiers
Pat Van Lantschoot
Luc Van Nyvelseel

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

PRIJS
Zonder basismodule

1775 euro
Met basismodule
1975 euro
Lees hier meer over de basismodule.

Betaal met KMO-portefeuille

WANNEER
18 dinsdagen
18 september 2018, 25 september 2018, 9 oktober 2018, 23 oktober 2018, 6 november 2018, 20 november 2018, 4 december 2018, 11 december 2018, 18 december 2018, 15 januari 2019, 29 januari 2019, 12 februari 2019, 26 februari 2019, 19 maart 2019, 2 april 2019, 30 april 2019, 14 mei 2019, 28 mei 2019

Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

Deze opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Deze opleiding ging inmiddels van start. Wil je graag informatie ontvangen over deze opleiding in het schooljaar 2019-2020? Klik dan op onderstaande knop, selecteer als cursusnaam ‘Informatie jaaropleiding integratieve creatieve opleiding 2019-2020’ en laat je gegevens na.