Leren werken met familieopstellingen

“Door een opstelling krijgt de familieziel een duwtje in de goede richting.” – Bert Hellinger

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met partner, ouders, kinderen en familie brengt niet alleen voldoening en geluk maar ook frustratie en teleurstelling. Thema’s waar we als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Sommige patronen worden van generatie op generatie doorgegeven. Op respectvolle wijze therapeutisch werken met een persoon, relatie of gezinstherapie vraagt om specifieke technieken, strategieën en aandachtspunten. Het tussenmenselijke verkeer en de verbindingen tussen individuen krijgen meer aandacht. Met behulp van familieopstellingen kunnen spanningsvelden in een systeem op een eenvoudige en ontroerende manier zichtbaar gemaakt worden. Dit kan de start zijn voor een proces van integratie en heling.

DOEL

 • werken met familieopstellingen (zoals ontwikkeld door Bert Hellinger).
 • in het individuele psychotherapeutische werk oog hebben voor de ruimere familiecontext.

DEELTHEMA’S

 • De dynamische structuur en elementen van een familie: de juiste rollen, functies, hiërarchie, verantwoordelijkheid, gerechtigheid, verbinding, zorg.
 • Grondhouding en uitgangspunten vanuit de Interactionele Vormgeving.
 • Een theoretische omkadering vanuit de intergenerationele benadering van Bozormmenyi-Nagy, de systeemgeoriënteerde structurele benadering van Minuchin, de systeemgeoriënteerde directieve benadering van Haley en de dynamiek van familiebanden van Bert Hellinger.
 • Voorbeelden van een opstelling met aandacht voor “awareness” (experiëntele benadering).
 • Vorming van een gezin/familie: fazen van het gezin en individuele ontwikkelingsfases.
 • Expliciete en impliciete regels, communicatie en de taal van een familie.
 • Fases van een constellatie.
 • Inoefenen van een opstelling
 • Archetypen als sturende krachten in een familiesysteem (Jungiaanse benadering).
 • Verborgen patronen.
 • Strategieën, technieken, interventies en dialoog gericht op het grotere geheel.
 • Speciale interventies, thema’s, geheim.
 • Verbindend werken, samenwerken.
 • Werken met procesopstellingen
 • Organisatieopstellingen

METHODE
Theorie, ervaringsgericht oefenen, praktisch technisch trainen.

DOELGROEP
Psychotherapeuten en hulpverleners.

BEGELEIDING
Kris Jonckheere

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem (Antwerpen)

PRIJS
Zonder basismodule
1095 euro
Met basismodule
1295 euro
Lees hier meer over de basismodule.

WANNEER
10 dinsdagen
19 september 2017, 24 oktober 2017, 21 november 2017, 19 december 2017, 16 januari 2018, 20 februari 2018, 20 maart 2018, 24 april 2018, 22 mei 2018 en 12 juni 2018

Deze opleiding is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.