Mindfulness voor Hulpverleners

“Feelings come and go like clouds in a windy sky. Conscious breathing is my anchor.” ― Thich Nhat Hanh

In deze jaaropleiding leren we hoe je mindfulness kan integreren in je hulpverleningspraktijk. Enerzijds wordt er een basis mindfulness training aangeboden en bekijken we hoe mindfulness je kan helpen om de therapeutische aanwezigheid en de empathische afstemming met je cliënt of patiënt te bevorderen, hoe je de therapeutische relatie kan verzachten en verdiepen, en hoe je jezelf tegen een burn-out kan beschermen. Anderzijds bekijken we heel gericht hoe bepaalde mindfulness technieken kunnen worden ingezet in een integratieve behandeling van bepaalde psychische problemen.

Doel

 • Doorlopen van een basis mindfulness training
 • Groeien als mindful hulpverlener
 • Inzicht krijgen in de relevantie van de boeddhistische psychologie voor de westerse hulpverleningspraktijk.
 • ‘Hart tot hart’ contact maken vanuit compassie en wijsheid
 • Het verantwoord kunnen toepassen van op mindfulness gebaseerde technieken in de klinische praktijk

Deelthema’s

 • Mindfulness en mindlessness
 • Mindfulness in het dagelijkse leven
 • Wat is lijden? Kennismaking met boeddhistische psychologie
 • De mindful hulpverlener
 • Wijsheid en compassie in de hulpverlening
 • Mensen begeleiden vanuit en naar de 4 hartskwaliteiten (brahma viharas)
 • Boeddhistische psychologie vs. Westerse therapiemodellen, overeenkomsten en verschillen
 • Mindfulness neurobiologisch bekeken
 • Recente, op mindfulness gebaseerde stromingen: ACT, DGT, MBCT, MBSR e.a.
 • Mindfulness als onderdeel in een breder integratief behandelingsmodel: Interactionele Vormgeving en de nieuwe onschuld
 • De therapeutische toepassing van mindfulness: heilzame effecten en valkuilen
 • Mindfulness in de behandeling van depressie, angststoornissen, burn-out, slaapstoornissen, eetstoornissen, problemen gerelateerd aan ADHD, omgaan met chronische pijn
 • Mindfulness en het werken met de innerlijke criticus
 • Mindfulness in de behandeling van relatieproblemen

Methode
Mindfulness training, theorie, oefeningen, casusbesprekingen, huiswerkopdrachten

Doelgroep
Psychotherapeuten, psychologen, psychiaters, coaches, counselors, kortom ieder die individueel met mensen aan verandering en persoonlijke groei werkt. Enige ervaring met mindfulness of andere meditatievormen is meegenomen, maar niet noodzakelijk om te starten met deze training. De docent heeft steeds het laatste woord over of de achtergrond en beroepservaring van de potentiële deelnemer voldoende is voor deelname.

Begeleiding
Marco Alibertis

Prijs
1095 euro

Betaal met KMO-portefeuille

WAAR
Educatieve Academie
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

WANNEER
10 donderdagen

20 september 2018, 4 oktober 2018, 18 oktober 2018, 8 november 2018, 29 november 2018, 13 december 2018, 17 januari 2019, 21 februari 2019, 21 maart 2019, 25 april 2019

Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

Deze opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Deze opleiding ging inmiddels van start. Wil je graag informatie ontvangen over deze opleiding in het schooljaar 2019-2020? Klik dan op onderstaande knop, selecteer als cursusnaam ‘Mindfulness voor hulpverleners 2019-2020’ en laat je gegevens na.