Zandspeltherapie

“You can learn more about a person in an hour of play than in a year of conversation.” – Plato

DOEL
De opleiding richt zich tot therapeuten en hulpverleners die een minder verbaal middel willen kunnen inzetten om met hun cliënten aan de slag te gaan. De drempel om te werken met zandspel ligt laag omdat er geen creatieve vaardigheden aangesproken lijken te worden, maar we wel op eenzelfde manier aan de slag gaan. Het werken met de zandbak biedt verschillende mogelijkheden voor kinderen, jongeren, volwassenen en settings met meerdere personen om processen zichtbaar en bespreekbaar te maken en te transformeren;

INHOUD
In deze achtdaagse jaartraining willen we ruim aandacht hebben voor het jungiaanse aspect en het werken met archetypen en het zelfhelende vermogen van ieder mens. Daarnaast maken we uitstapjes naar eenvoudigere, zowel wat vorm als materiaal betreft, vormen van zandspel die diagnostisch, procesgericht of oplossingsgericht ingezet kunnen worden.
Het werken met zandspel past mooi in een integratieve cliëntgerichte aanpak waarin het zoeken naar betekenis van de cliënt, de ruimte voor zijn proces en het vormgeven aan nieuw handelen elkaar aanvullen en versterken. Door het uiterlijk neerzetten van wat binnenin leeft, ontstaat een afstand die overzicht, inzicht en bewegingsmogelijkheden zichtbaar maakt. Er ontstaat letterlijk bewegingsvrijheid die ruimte schept voor iets nieuws waardoor het individuatieproces vorm kan krijgen.

DEELTHEMA’S

  • Het leren kennen van materialen en symboolcommunicatie, proeven van de bron van oermaterie (de mens en zijn symbolen, symboolcommunicatie);
  • Het zelfhelende vermogen, jungiaans werken met zandspel, contact met het onderbewuste, het innerlijke landschap;
  • Verdiepen in archetypen in verhaal, materiaal en figuren;
  • Dooroefenen op de vraagstelling, rol en de houding van de therapeut, wanneer, hoe en voor wie zet ik zandspel in? We bekijken dit ook vanuit de theorie U en de tocht van de held;
  • Verschillende lagen van diepte herkennen en gebruiken, spel en creatie als helende vrije vorm,  de mandalazandbak, een ronde vrije abstracte vorm, non-verbaal, niet talig;
  • Zandspel als diagnostisch instrument, het ontdekken van thema’s en therapeutische keuzes maken;
  • Werken met een thema, een afbakening, hoe krijgt bijvoorbeeld verlangen of angst een vorm. Link met oplossingsgericht werken en NLP;
  • The transitional object, een al dan niet bewust gekozen vaste figuur die terugkeert en het proces zichtbaar maakt, eigen casuïstiek en supervisie;
  • Het oplossingsgerichte verhaal, vertrekkend vanuit een aangeboden begin, het verhaal dat zichzelf verder ontwikkeld en transformeert.

METHODE
Het is vooral een heel praktische opleiding waarin we diep dooroefenen en ook onderzoeken wat het effect van vraagstelling en aanwezigheid van de therapeut inhoudt en hoe we als therapeut hierin een helende ruimte kunnen scheppen voor het proces van de cliënt. We werken met en in de zandbak, maar laten ons daar niet door beperken. Ook andere narratieve en creatieve werkvormen kunnen aan bod komen. De oefeningen zullen ondersteund worden door een theoretisch kader en  aandachtsoefeningen.

DOELGROEP
Therapeuten en hulpverleners.

De docent heeft steeds het laatste woord over of de achtergrond en beroepservaring van de potentiële deelnemer voldoende is voor deelname.

BEGELEIDING
Katrien Cassiers

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

PRIJS
880 euro

Betaal met KMO-portefeuille

WANNEER
8 maandagen

15 oktober 2018, 12 november 2018, 17 december 2018, 21 januari 2019, 25 februari 2019, 11 maart 2019, 1 april 2019, 13 mei 2019

Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

 

Deze opleiding ging inmiddels van start. Wil je graag informatie ontvangen over deze opleiding in het schooljaar 2019-2020? Klik dan op onderstaande knop, selecteer als cursusnaam ‘Informatie jaaropleiding Zandspeltherapie 2019-2020’ en laat je gegevens na.