Biografisch en therapeutisch schrijven

Het positieve effect van schrijven wordt door onderzoek aangetoond. Al schrijvend pijnlijke gebeurtenissen een plaats geven en verwerken, je bezinnen, de toekomst opnieuw vorm geven.

Schrijven kan een passend therapeutisch instrument zijn. Vooral het schrijfonderwerp en hoe/wanneer de therapeut het inzet, bepaalt of schrijven therapeutisch en helend werkt. Het gaat niet zozeer om de techniek van het schrijven maar om timing en toepassing.

Deze korte training richt zich op therapeuten, therapeuten in opleiding en andere hulpverleners die belangstelling hebben voor het thema.

Naast enige theoretisch kader staat vooral de praktijk centraal in verschillende oefeningen; de deelnemers kunnen er naderhand al schrijvend met hun cliënten mee aan de slag gaan.

BEGELEIDER
Jeannette Van Hoek

WANNEER
2 zaterdagen
25 november en 2 december 2017
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
195 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding –
+ 145 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
160 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding-
+ 110 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

(betaal met kmo-portefeuille en krijg 40% korting als zelfstandige)