GOOD LIVES MODEL:  een existentieel model

 

Het Good lives model is oorspronkelijk een hulpverleningsmodel voor seksuele delinquenten, maar kan ook voor allerlei andere problematieken ingezet worden zoals fout gedrag bij jongeren, burn out, depressie, partnerproblemen…

Het gaat uit van een  positief mensbeeld dat iedereen existentiële noden en doelen heeft.  Wanneer die bereikt worden, kunnen we spreken van een “good live”.   Wanneer die echter niet constructief ingevuld worden,  gaat de mens over tot grensoverschrijdend gedrag; hij overschrijdt de grenzen die de maatschappij zet, hij overschrijdt de grenzen van de ander door allerlei negatief en kwetsend gedrag.    Hij schendt ook eigen grenzen en behoeften waardoor hij in een vicieuze cirkel terechtkomt.    Vaak staat tegenover negatief gedrag enkel negatieve maatschappelijke reacties en de vrijheid van de ander wordt beknot.   Aannemelijk, maar niet erg efficiënt,  ervaren we.   Zo zien we dat mensen na delinquent gedrag nog zo weinig kansen overhouden dat de existentiële noden compleet uit het oog worden verloren, met nog destructievere gevolgen.  Want ze blijven roepen!

Good lives model geeft justitiële medewerkers, hulpverleners, vrijwilligers, therapeuten en coaches een werkwijze die op zoek gaat naar de ontmoeting met de gehele mens.   Deze wordt gemotiveerd om aan de hand van een concreet stappenplan, zijn oorspronkelijke noden constructief in de wereld te zetten als medicijn tegen negatief en destructief gedrag t.o.v. zichzelf (burn out, depressie..) en de ander (fout gedrag).

Begeleider
Marleen Van Laere

Wanneer
2 maandagen
5 en 12 november 2018
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
195 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 145 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
160 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 110 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)