(Improvisatie-)theater en therapie

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tussenmenselijke processen worden vertaald, waardoor er opnieuw beweging kan komen waar stilstand was. Er kan een bron ontspringen in de leegte, een stilte kan een stem krijgen en chaos vindt structuur.

In deze tweedaagse maak je kennis met een aantal aspecten van (improvisatie-)theater en de meerwaarde daarvan binnen een therapeutische setting. We verkennen hoe het jou als therapeut kan verrijken én hoe je het kan inzetten binnen een therapeutisch proces. Niet teveel theorie, maar doen, spelen, oefenen en aan de lijve ondervinden.

De werkvormen richten zich zowel op werken met groepen als individueel werk.

Begeleider
Suzanne Kempeneers

Wanneer
2 dinsdagen
4 en 11 december 2018
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
195 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 145 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
160 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 110 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)