Islam en migratie als maatschappelijke fenomenen: repercussies voor de hulpverlening

Doel
In de hulpverlening worden we geconfronteerd met patiënten die een migratiegeschiedenis meedragen. Deze achtergrond kan het psychisch lijden soms cultureel kleuren. Heel specifiek valt het daarbij op dat een islamitische achtergrond een reden kan zijn voor een impasse in de hulpverlening. Ook maatschappelijk is een gelijkaardige trend merkbaar in de discussies rond integratie, recht op religieuze beleving, een ogenschijnlijk spanningsveld tussen islamitische waarden en normen enerzijds en de democratische principes van onze maatschappij anderzijds. In onze dagelijkse praktijk als hulpverlener komen deze verschillende dimensies duidelijk aan bod in het verhaal van onze patiënt. Hoe kunnen we het lijden of het probleem van de islamitische patiënt onthalen? Op welke manier speelt de islam een rol in de psychische beleving? Wat kunnen we als hulpverlener aanreiken om onze islamitische patiënten te helpen?

Werkvormen
Tijdens deze tweedaagse gaan we in op de manier waarop concepten als ‘migratie’ en ‘islam’ de identiteitsvorming beïnvloeden. De islam kan hierbij verschillende functies bekleden: een opvoedingsideaal, een manier om partnerrelaties te definiëren, een waardesysteem, een maatschappelijk wereldbeeld, een deel van de persoonlijke geschiedenis. Daarenboven is het opvallend hoe de islamitische beleving ook ‘transformeert’ en ‘verandert’ onder invloed van een migratie. In de hulpverleningscontext komt dit duidelijk aan bod in de manier waarop het verhaal van de patiënt en diens problematiek cultureel-religieus gekleurd kunnen zijn. Een korte introductie schetst een theoretisch kader dat de veranderingen toelicht waaraan een islamitische beleving in een migratiecontext onderhevig is. Vervolgens gaan we dieper in op onze dagelijkse praktijk als hulpverleners. Klinische illustraties (waaronder het gebruik van culturele representaties als ‘djinn’ en ‘het boze oog’) vormen hierbij de rode draad om samen te bestuderen op welke manier we anders kunnen kijken naar datgene wat in eerste instantie ‘vreemd’ in onze oren klinkt. Inbreng van eigen klinisch materiaal is een must in deze workshop om samen beweging te krijgen in hulpverleningsrelaties die lijken vast te lopen.

Begeleider:
Amar El Omari

Wanneer?
2 vrijdagen
6 en 20 oktober 2017
van 10u tot 17u

Prijs?
195 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding –
+ 145 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
160 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding-
+ 110 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

(betaal met kmo-portefeuille)