DE IV-DRIEHOEK : de magie van de therapie

De ‘uitgeklapte’ IV-hoek maakt van de Interactionele Vormgeving een unieke integratieve stroming, en verdient meer aandacht.   Het is een zeer waardevol instrument voor elke IV-therapeut, maar ook voor andere integratieve psychotherapeuten en hulpverleners.

Deze theatermetafoor is een intrapsychisch model maar kan voor vele doeleinden ingezet worden.  Zo kan hij de therapeut helpen bepalen welke methodieken hij moet inzetten.   Maar als strateeg in de therapie en als overzichtsinstrument zien we zijn bijzondere waarde.

We gaan de interactielijnen, de assen, de gebieden én de interactiepunten afzonderlijk bekijken en methodieken erin plaatsen.   Maar daarenboven kan elke methodiek kan zijn werking overstijgen door in interactie te gaan met de andere gebieden.   In de opstellingen die we gaan doen in de IV-driehoek wordt dat mooi zichtbaar.  Ook persoonlijke missies, casussen, therapiestromingen..  zijn enkele van de dingen die helder worden in zo’n opstelling.

Dank zij de interactiebewegingen in de IV-driehoek krijgt de therapie en dus het proces van de cliënt vorm.

 

Begeleider
Marleen Van Laere

Wanneer
2 vrijdagen
30 november en 14 december 2018
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
195 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 145 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
160 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 110 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)