Vorming op maat

Naast het bestaande opleidingsaanbod ontwikkelt Educatieve Academie vzw ook vormingen op maat, aangepast aan de voorkennis en het interessegebied van de vragende partij. Dit aanbod op maat kan een bewerking zijn van een bestaande vorming, of een geheel nieuwe vorming.

We maakten al vormingen op maat rond:

  • Intrafamiliaal geweld binnen het hulpverlenersproces
  • Motiverende gespreksvoering
  • Daders en slachtoffers van seksueel geweld
  • Het genogram
  • Contextuele hulpverlening
  • Leraarschap is Meesterschap
  • Het Kernkwadrant
  • Teambegeleiding

De vormingen op maat worden onder meer gegeven op vraag van stadsdiensten, Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), scholen en hogescholen.

Als social-profit organisatie kom je voor onze vormingen op maat mogelijk in aanmerking voor subsidies  bij VIVO. Hier kan je er alles over lezen en je aanvraag indienen.

Wil je een vorming op maat aanvragen voor jouw onderneming?
Neem contact op via info@educatieve-academie.be of op 0032 (0)3 281 21 67.