Van mindfulness naar heartfulness

Als iemand naar de oceaan kijkt, kan hij enkel dat deel ervan zien dat binnen zijn gezichtsveld valt; zo is het ook met de waarheid. – H. I. Khan

In het soefisme wordt men voortdurend uitgenodigd de dingen vanuit het antipodale standpunt te beschouwen: onszelf niet langer zien als iemand die het pad gaat, maar eerder dat het pad jou gaat! – Pir Zia

Inhoud
De verschillende bewustzijnsniveaus van ons wezen worden benaderd vanuit het universele soefisme zoals dat gebracht werd door Hazrat Inayat Khan, Pir Vilayat Khan en Pir Zia Khan.

Typisch aan het soefisme is dat het de weg volgt van het hart en tegelijk erg nuchter te werk gaat in de benadering van ons ego.

In deze tweedaagse trachten we ons beperkte zelf te overstijgen om uiteindelijk te komen tot ons ware zelf.

Hierbij proberen we ons los te maken van het reactief gedrag dat ons afhankelijk maakt van de omstandigheden waarin we leven. We worden ons bewust van diepere dimensies van ons wezen, trachten onze onbevlekte staat te herontdekken en sluimerende mogelijkheden te doen ontwaken.

Werkvormen
Instrumenten hierbij zijn vooral de adem, wazaif (heilige woorden) en de zikr (herinnering).

Er wordt dan ook ruim aandacht gegeven aan de adem en we beginnen met de vijf aspecten van de adem (diepte, bereik, volume, aangrijpingspunt, ritme) bij onszelf te onderzoeken en uit te werken. Daarna trachten we ons via de ademhaling te verbinden met ons innerlijke en gaan we op zoek naar wat het meest eigene van ons wezen is.

De adem gebruiken we verder om via wazaif (heilige namen en trillingen) kwaliteiten te ontwikkelen die ons dienstbaar zullen zijn en maken in het leven van elke dag.

Tot slot trachten we te komen tot volledige overgave aan ons ware wezen via de zikr (het zich herinneren en terugvinden van onze oorspronkelijke zijnstoestand, maar nu in volle bewustzijn).

Doelstellingen
De reeks wil je via geleide meditatie dichter bij jezelf brengen om je stap per stap diepere bewustzijnsniveaus te doen ontdekken waardoor je ook sluimerende mogelijkheden kan doen ontwaken. Uiteindelijk leer je meer betrokken en voller in het leven van elke dag te staan.

Begeleider
Hugo Appels

Wanneer?
dinsdag 17 april 2018 en maandag 23 april 2018
telkens van 10u00 tot 17u00 (1 uur middagpauze)

Prijs
195 euro
(voorschot 50 euro –
+ 145 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

(betaal met kmo-portefeuille en krijg 40% korting als zelfstandige)