Algemene voorwaarden – Korte trainingen en workshops

Voorwaarden tot deelname

 • Het aantal deelnemers is beperkt, tijdig inschrijven is dus aangeraden.
 • Deelname gebeurt steeds op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. De Educatieve Academie is in geen geval aansprakelijk voor schade of kosten geleden door de student tijdens zijn aanwezigheid op of verplaatsing naar de Educatieve Academie.

Inschrijving

 • Geïnteresseerden in het volgen van een korte training of workshop melden zich aan door het online inschrijvingsformulier in te vullen.
 • Na aanmelding via de website ontvangt de kandidaat binnen enkele werkdagen een bevestiging van het secretariaat en een verzoek tot betaling van het voorschot.
 • Pas na de ontvangst van het voorschot is de inschrijving definitief.
 • Inschrijvingen verlopen in volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier én betaling van het voorschot.
 • Deelnemers die via kmo-portefeuille betalen, zijn vrijgesteld van de betaling van een voorschot. Voor hen geldt de aanmelding bij kmo-portefeuille als inschrijvingsgarantie.

Betaling

 • Korte trainingen en workshops van meerdere dagen: Het voorschot dient binnen de 7 dagen na inschrijvingsbevestiging van het secretariaat betaald te worden. Het restbedrag dient binnen 7 dagen voor de start van de training te zijn voldaan. Indien de betaling niet volledig wordt voldaan 1 week voor de start van de training of workshop, is uw plaats niet gegarandeerd en kan deze worden ingenomen door iemand op de wachtlijst. Deelnemers die met kmo-portefeuille betalen, zijn vrijgesteld van de betaling van een voorschot. Zij dienen hun aanvraag tot kmo-portefeuille ten laatste 1 week voor de start van de opleiding in. Bij een inschrijving vanaf 1 week voor de start van de training dient het volledige cursusgeld in één keer betaald te worden.
 • Korte trainingen en workshops van één dag: Het volledige inschrijvingsgeld dient binnen de 7 dagen na inschrijvingsbevestiging van het secretariaat betaald te worden. Indien de betaling niet volledig wordt voldaan 1 week voor de start van de training of workshop, is uw plaats niet gegarandeerd en kan deze worden ingenomen door iemand op de wachtlijst. Deelnemers die met kmo-portefeuille betalen, dienen hun aanvraag ten laatste 1week voor de opleidingsdag in.
 • Het inschrijvingsgeld kan enkel betaald worden door storting op het rekeningnummer van de Educatieve Academie (IBAN BE33 4045 0637 8246 voor België of IBAN NL54RABO 1228.77.616 voor Nederland) met vermelding van de titel van de training en de volledige naam van de deelnemer.
 • In het geval van wanbetaling ziet de Educatieve Academie zich genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

Annulering

 • Bij annulering van de inschrijving door de kandidaat ten laatste 5 weken voor de start van de korte training of workshop, wordt het volledige bedrag terugbetaald. Bij een latere annulering of vroegtijdige stopzetting van de training of workshop is de kandidaat een bedrag van € 25 aan de Educatieve Academie verschuldigd.
 • Een annulering van de inschrijving dient steeds schriftelijk te gebeuren.
 • Wanneer de Educatieve Academie een kandidaat niet meer kan plaatsen, wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald.
 • Wanneer de Educatieve Academie de opleiding annuleert, wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald.