Werken met Duplo poppen in contextuele verhalen

https://educatieve-academie.be/aanbod/korte-trainingen-hulpverleners/werken-met-duplopoppen/