Werken met heelheidsbeelden in therapie vanuit visualisatie en meditatie

In therapie en begeleiding kunnen we steeds de heelheidsdimensie in onszelf erkennen.
En deze dimensie kan steeds opnieuw als beginpunt genomen worden van het begeleidingswerk.
Naast visualisatie en meditatie wordt in deze workshop ook gewerkt met zacht lichaamswerk.
Geregeld wordt gereflecteerd over de toepassingen in therapie.
De werkwijzen komen uit de Zijnsgeoriënteerde benadering.