De metapositie van de supervisor

The conductor of an orchestra doesn’t make a sound. He depends, for his power, on his ability to make other people powerful. – Benjamin Zander

Supervisie is een apart vak. Het vergt een brede ervaring en diepgaand inzicht in de mechanismes van de hulpverlening. Bijkomend moet de supervisor de vaardigheid beheersen om de “cliënt”, een collega met name, te coachen in zijn interacties en interventies ten overstaan van zijn cliëntsysteem en het hulpverleningsproces. De supervisor moet dan ook rapport krijgen met enerzijds de supervisant en zijn proces, maar anderzijds ook met het cliëntsysteem dat besproken wordt. Belangrijk hierin is dat hij de stijl, de persoonlijkheid, de keuzes, het proces van de supervisant diepgaand respecteert en zodoende activeert. De supervisor werkt van achter de coulissen…

Supervisie geven vraagt dan ook tot de inname van een metapositie die het mogelijk maakt dat de supervisor nagenoeg simultaan verscheidene perspectieven kan innemen en integratief kan werken.

Het 7 eyed Model for supervision is een systemisch model, ontwikkeld door Peter Hawkins en Robin Sohet om te werken met individuen, groepen en organisaties. In deze achtdaagse training verbinden we op basis van dit model, de 7 perspectieven met de denkkaders en integratieve keuzes van de Interactionele Vormgeving (IV). Het is een praktijkgerichte opleiding. Aan het einde van de training moet er een verslag gemaakt worden. Na de opleiding kan je nog verdere verdiepingsdagen volgen.

DOELGROEP

  • IV-therapeuten die als supervisant willen werken voor IV-studenten, IV-therapeuten die al IV-supervisie geven en hulpverleners die beroepsmatig een superviserende rol uitoefenen.
  • Aangezien kennis van IV noodzakelijk is, is het belangrijk dat je de IV-opleiding gevolgd hebt, door andere opleidingen vertrouwd bent met Interactionele Vormgeving, of bereid bent om de basismodule ‘Introductie in de Interactionele Vormgeving’ te volgen.
  • Omdat inzicht hebben in therapeutische en hulpverlenende technieken noodzakelijk is, is ervaring van enkele jaren als therapeut en/of hulpverlener en/of in een superviserende functie vereist.

De docenten hebben steeds het laatste woord over of de achtergrond en beroepservaring van de potentiële deelnemer voldoende is voor deelname.

BEGELEIDING
Bruno Van den Bosch
Marleen Van Laere

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

PRIJS
Zonder basismodule
880 euro
Met basismodule
1080 euro
Lees hier meer over de basismodule.

Betaal met KMO-portefeuille

Schrijf in én betaal voor 30 april 2019 en ontvang 10 % vroegboekkorting!

WANNEER
8 dinsdagen

24 september 2019, 19 november 2019, 3 december 2019, 14 januari 2020, 28 januari 2020, 17 maart 2020, 24 maart 2020, 5 mei 2020

Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

Schrijf je in voor deze opleiding via onderstaande link.