I.V.-coaching

(Life-)coaching zit in de lift. De I.V.-visie met integratieve methodieken leent zich goed tot coaching ‘pur sang’ waarbij het doel heel duidelijk organisatie en “actie” is. Coaching wordt tevens meer en meer ‘een onderdeel van… ‘. Zo kan ook in een therapeutisch of educatief proces tijdelijk een coachende lijn nodig zijn.

DOEL
We worden overspoeld door coachingmodellen. Door ze te verbinden in de I.V.-driehoek ontdekken we de existentiële insteek en de procesmatige complexiteit die ons tot mens maakt, maar vaak in coachingmethoden ontbreekt.

METHODE
De sleutel tot de ander ben jezelf. Dat telt voor iedere coach. Maar het geldt ook voor de coachee en zijn doelen. We vertrekken hierbij vanuit de I.V.-driehoek. Daarom kijken we naar jezelf. Wie ben ik als coach? Wanneer en waarom gebruik ik coachende methodieken?

  • wat is het vertrekpunt (Script) in het betekenisgebied?
  • wat is mijn Doel in het creatiegebied (opdracht)
  • en wat is mijn Attractaat (missie) dat ik als coach nastreef?

We kijken naar de coachee en stellen diezelfde drie vragen.

I.V.-getrouw maken we uitstappen naar andere stromingen, coachingsmethoden, en wetenschappelijke inzichten om ze integratief in te zetten.

  • Oplossingsgericht coachen en andere gedragscognitieve modellen
  • Procesgerichte methodieken gebruiken ifv handelen
  • Motiverende psychologische modellen
  • Wetenschappelijke inzichten voor individueel coaching en groepscoaching
  • We gaan bij succesvolle mensen te rade
  • We gaan op integratieve wijze coachende methodieken verrijken met therapeutische inzichten en vaardigheden.

Iedere deelnemer kan vanuit zijn eigen insteek aan de slag en we coachen elkaar! We ondersteunen elkaar om de methodieken en inzichten meteen concreet en doelgericht in te zetten in onze dagelijkse praktijk. Dit kan zowel door live als online contacten.

DOELGROEP & BASISMODULE 

BEGELEIDING
Marleen Van Laere

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

PRIJS
Zonder basismodule

774 euro
Met basismodule (lees hier meer over de basismodule)
999 euro

WANNEER
6 maandagen
(2023) 18 september, 23 oktober, 27 november, 18 december, (2024) 29 januari en 4 maart.
Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

CORONA – Al onze opleidingen gaan normaal gezien ‘live’ door in de gebouwen van de Educatieve Academie. De lesvorm kan echter aangepast worden ifv de door de regering opgelegde coronarichtlijnen. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzonderlijk kan een training naar een latere datum verplaatst worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Schrijf je voor 30 april 2023 via onderstaande link in voor deze opleiding en geniet van 10% vroegboekkorting.