(Improvisatie-)theater en therapie

A person is least of all himself
When he talks as himself.
Give him a mask,
He will tell the truth.
Oscar Wilde

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tussenmenselijke processen worden vertaald, waardoor er opnieuw beweging kan komen waar stilstand was. Er kan een bron ontspringen in de leegte, een stilte kan een stem krijgen en chaos vindt structuur.

Vanuit de visie van Interactionele Vormgeving (I.V.) worden verschillende theatervormen verkend. Hierbij besteden we aandacht aan diverse theoretische achtergronden, maar gaan we het ook aan de lijve ondervinden. We oefenen en nemen daarbij de verschillende basisposities in als regisseur, acteur, publiek.

DOEL

Het verruimen van de kennis rond theatertherapie.
Het op een intensieve en ervaringsgerichte manier verwerven van vaardigheden rond het begeleiden van levensprocessen vanuit drama en theaterwerkvormen.
Er is aandacht voor verschillende settingen: van individuele begeleiding/therapie tot werken met groepen en voor verschillende contexten: therapeutisch, begeleidend, pedagogisch…

KOMT ZEKER AAN BOD

  • Improvisatietheater – waarbij we met onszelf aan de slag gaan en stilstaan wat dit voor ons kan betekenen
  • Werkvormen zoals tableau vivant en kerndrama
  • Psychodrama en sociodrama
  • Werken met subpersoonlijkheden
  • Werken met toneelteksten, poëzie, verhalen en rituelen
  • Het lichaam als dramatisch instrument

METHODE
Theorie, ervaringsgericht oefenen, praktisch technisch trainen.
Uitnodiging tot inbrengen van eigen praktijkervaringen.

LEES OOK
Een artikel / interview over deze Jaaropleiding hier

DOELGROEP
Psychotherapeuten, hulpverleners, opvoedkundigen.
Ervaring met theater of drama is niet vereist.

BEGELEIDER
Suzanne Kempeneers

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

PRIJS
774 euro

WANNEER
6 dinsdagen
(2023) 14 november, 28 november, 12 december, (2024) 30 januari, 27 februari en 12 maart.
Telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

CORONA – Al onze opleidingen gaan normaal gezien ‘live’ door in de gebouwen van de Educatieve Academie. De lesvorm kan echter aangepast worden ifv de door de regering opgelegde coronarichtlijnen. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzonderlijk kan een training naar een latere datum verplaatst worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Schrijf je voor 30 april 2023 via onderstaande link in voor deze opleiding en geniet van 10% vroegboekkorting.