(Improvisatie-)theater en therapie (WACHTLIJST)

A person is least of all himself
When he talks as himself.
Give him a mask,
He will tell the truth.
Oscar Wilde

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tussenmenselijke processen worden vertaald, waardoor er opnieuw beweging kan komen waar stilstand was. Er kan een bron ontspringen in de leegte, een stilte kan een stem krijgen en chaos vindt structuur.

Vanuit de visie van Interactionele Vormgeving (I.V.) worden verschillende theatervormen verkend. Hierbij besteden we aandacht aan diverse theoretische achtergronden, maar gaan we het ook aan de lijve ondervinden. We oefenen en nemen daarbij de verschillende basisposities in als regisseur, acteur, publiek.

DOEL

Het verruimen van de kennis rond theatertherapie.
Het op een intensieve en ervaringsgerichte manier verwerven van vaardigheden rond het begeleiden van levensprocessen vanuit drama en theaterwerkvormen.
Er is aandacht voor verschillende settingen: van individuele begeleiding/therapie tot werken met groepen en voor verschillende contexten: therapeutisch, begeleidend, pedagogisch…

KOMT ZEKER AAN BOD

  • Improvisatietheater – waarbij we met onszelf aan de slag gaan en stilstaan wat dit voor ons kan betekenen
  • Werkvormen zoals tableau vivant en kerndrama
  • Psychodrama en sociodrama
  • Werken met subpersoonlijkheden
  • Werken met toneelteksten, poëzie, verhalen en rituelen
  • Het lichaam als dramatisch instrument

METHODE
Theorie, ervaringsgericht oefenen, praktisch technisch trainen.
Uitnodiging tot inbrengen van eigen praktijkervaringen.

DOELGROEP
Psychotherapeuten, hulpverleners, opvoedkundigen.
Ervaring met theater of drama is niet vereist.

BEGELEIDER
Suzanne Kempeneers

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

PRIJS
698 euro
Betaal met KMO-portefeuille

WANNEER
6 dinsdagen
(2021) 16 november, 7 december, 21 december (2022) 25 januari, 22 februari en 29 maart.
Telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

DEZE OPLEIDING IS VOLZET. JE KAN JE INSCHRIJVEN VOOR DE WACHTLIJST VIA ONDERSTAANDE LINK.