Ik en jij, we zijn – Persoonlijke en professionele groei door zingeving (WACHTLIJST) 

Iedereen wordt wel al eens geconfronteerd met de vraag naar zingeving, met het verlangen richting te geven en ons bestaan te begrijpen.
Vooral wanneer we een ‘confronterende’ job hebben, stellen we onszelf deze vragen. De medemens brengt de zwaarte van het leven tot ons als hulpverlener en we voelen het appèl op ons, ook als mens. Hulpverlener én cliënt/patiënt/klant ontmoeten elkaar in het zoeken naar zin, naar een begrijpen en aanvaarden, naar het plaatsen van de gebeurtenissen en onze bijgaande emoties. Maar ook als ouder, als vriend, als buur, leidinggevende, als alleenstaande, als chronisch zieke, als leerkracht, als thuiswerkende, kan de zoektocht naar zingeving ons leven meer fundament geven.

Het blijft een heel persoonlijke en intieme zoektocht waarbij iedereen zijn eigen antwoorden zal vinden, deels in contact met zichZelf en deels in het universeel overstijgende. Doch, deze existentiële thema’s in interactie met anderen bespreken, brengt verdieping.

INHOUD EN OPBOUW
We gaan 7 dagen werken rond 4 pijlers: Verbinding; Bestemming; Verhalen; het Ik-overstijgen
Hoe? Uitgaande van de Grote wereldverhalen maken we ruimte voor:

  • Het delen van ervaringen en bevindingen
  • Creativiteit en speelsheid
  • Groepsinteractie
  • Belevingen en denkprocessen
  • Bezinning en diepgang
  • Beeldende werkvormen, stem en beweging, …

DOELGROEP
Iedereen die persoonlijk en professioneel wil groeien door met ons op pad te gaan, is welkom. Geïnspireerd door de diverse wereldfilosofiën, -godsdiensten, -verhalen en -mensbeelden gaan we exploreren en verbinden.

BEGELEIDERS
Gitte Beaupain
Marleen Van Laere
Marco Alibertis

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

PRIJS
902 euro

WANNEER
7 zondagen
(2023) 19 november, 3 december, (2024) 14 januari, 25 februari, 10 maart, 21 april en 2 juni.
Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

DEZE OPLEIDING IS VOLZET. JE KAN JE INSCHRIJVEN VOOR DE WACHTLIJST VIA ONDERSTAANDE LINK.