Integratieve koppeltherapie

Deze jaaropleiding richt zich tot hulpverleners en therapeuten die op een methodische en integratieve manier met koppels willen werken. Vertrekkend vanuit Interactionele Vormgeving, en gebruikmakend van de inzichten en methodieken uit o.a. de Systeemtherapie, Contextuele Therapie, EFT, hechtingstheorie en andere, komen we tot een gewogen, integratieve aanpak die afgestemd is op de unieke eigenheid van elk koppel en hun relatiemoeilijkheden. De focus ligt hierbij op het herstellen van de dialoog en vertrouwen, en het helen van kwetsuren.

VOLGENDE BASISVAARDIGHEDEN EN THEMA’S KOMEN O.A. AAN BOD:

 • Vormgeven in interactie
 • Opbouwen van een betrouwbare werkrelatie met beide partners
 • Omgaan met een hoog conflictgehalte in de therapieruimte
 • Dansen tussen intra- en het interpersoonlijke interventies
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Constructief begeleiden naar herstel of einde van een relatie
 • Communicatie bevorderende technieken
 • Bijzondere methodieken (sculpting, psychodrama, opstellingen, psycho-educatie, creatieve technieken, …)
 • Liefde en vertrouwen (hechting)
 • Problemen met seksualiteit
 • Jaloezie, verraad, vertrouwensbreuken, ontrouw
 • Collusies
 • Werken rond specifieke relatieproblemen die eigen zijn binnen nieuw samengestelde gezinnen
 • Zingeving, existentiële thema’s
 • Omgaan met gezamenlijk verlies, rouw
 • Partners met specifieke noden (autisme, adhd, persoonlijkheidsstoornissen, …)
 • Werken rond partnergeweld
 • Werken met holebi koppels
 • Thema’s vanuit de deelnemers

Docenten:

Marco Alibertis

Hilde Geuens 

Suzanne Kempeneers

Marleen Van Laere

Deelnamevoorwaarden:

 • Minimum bachelor menswetenschappen of relevante ervaring in de hulpverlening.
 • Werken met koppels of de bereidheid om hier tijdens de opleiding mee aan de slag te gaan.
 • Basiskennis I.V.: omdat we in deze training vertrekken vanuit de basis therapeutische kaders uit de Interactionele Vormgeving is het volgen van de tweedaagse basismodule ‘Inleiding in de Interactionele Vormgeving  verplicht voor niet I.V.-therapeuten of -studenten.
 • De docenten hebben steeds het laatste woord of de achtergrond en beroepservaring van de potentiële deelnemer al dan niet voldoende is voor deelname en het volgen van de basismodule.

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem (Antwerpen)

PRIJS
Zonder basismodule
1165 euro
Met basismodule
1365 euro
Lees hier meer over de basismodule.

WANNEER
10 maandagen
(2022) 19 september, 24 oktober, 28 november, 12 december, (2023) 16 januari, 13 februari, 20 maart, 24 april, 15 mei en 5 juni.
Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

CORONA – Al onze opleidingen gaan normaal gezien ‘live’ door in de gebouwen van de Educatieve Academie. De lesvorm kan echter aangepast worden ifv de door de regering opgelegde coronarichtlijnen. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzonderlijk kan een training naar een latere datum verplaatst worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Schrijf je in voor deze opleiding via onderstaande link.