Nutritional Psychology  

De link tussen voeding en geestelijke gezondheid wordt steeds duidelijker. De spreuk “Een gezonde geest in een gezond lichaam” kennen we allemaal en toch lijkt het voor veel mensen ver van hun bed. We leren heel veel op school, maar eigenlijk niet hoe we goed voor ons lichaam moeten zorgen.
De afgelopen 30 jaar hebben we een beter zicht gekregen in het werkingsmechanisme van onze hersenen, darmen en de link daartussen. Desondanks zijn de aangeboden behandelingen in de praktijk niet erg veranderd. Er blijkt een grote kloof te zijn tussen wat de wetenschap al een tijd weet en de alledaagse praktijk. Deze jaaropleiding wil bijdragen aan het dichten van deze kloof door hulpverleners bekend te maken met recente wetenschappelijke bevindingen en ontwikkelingen in het werkveld.
Een gezond dieet kan helpen als onderdeel van de totale behandeling van psychische en psychiatrische problemen. Een verandering in dieet en leefstijl kan bijdragen aan vermindering van de symptomen en verbetering van de levenskwaliteit.

DOEL
• De bio-chemische basis van (geestelijke) gezondheid leren kennen
• In het psychotherapeutische werk oog hebben voor andere factoren die een invloed kunnen hebben op het mentale welbevinden
• Leren hoe voedings- en leefstijlaanpassingen kunnen bijdragen aan de preventie en curatie van psychische problemen

BEHANDELDE THEMA’S
• Nutritional psychology en orthomoleculaire psychiatrie
• De werking en synthese van neurotransmitters
• De rol van genetica en epigenetica
• Koolhydraten als zelfmedicatie
• Aminozuurtherapie bij depressie en angst
• Lichaamsbeweging als antidepressivum
• De link tussen darmflora en depressie
• Het inflammatie model van depressie
• Ontstaan en gevolgen van een leaky gut
• Plantaardig of dierlijk dieet
• De rol van omega 3 en omega 6 in ontstekingen
• Chronische stress, de HPA-as en bijnieruitputting
• Cortisol en het suikermetabolisme
• De zin en onzin van suppletie
• ADHD, autisme, burnout en zoveel meer

WERKVORMEN
Naast het aanreiken van een theoretische achtergrond en wetenschappelijke bevindingen, wordt er ook tijd gemaakt voor casuïstiek en groepsdiscussies. Deelnemers worden ook uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met de adviezen doorheen het jaar om zelf te ondervinden wat de effecten zijn.

DOELGROEP
Deze jaaropleiding richt zich tot psychologen, therapeuten, psychiaters en orthopedagogen die interesse hebben in een holistische kijk op psychische en psychiatrische problemen.

BEGELEIDER
Sabrina Marx

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

PRIJS
1032 euro

WANNEER
8 dinsdagen
(2023) 19 september, 10 oktober, 7 november, 5 december, (2024) 9 januari, 6 februari, 12 maart en 23 april.
Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

CORONA – Al onze opleidingen gaan normaal gezien ‘live’ door in de gebouwen van de Educatieve Academie. De lesvorm kan echter aangepast worden ifv de door de regering opgelegde coronarichtlijnen. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzonderlijk kan een training naar een latere datum verplaatst worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Schrijf je voor 30 april 2023 via onderstaande link in voor deze opleiding en geniet van 10% vroegboekkorting.