Traumaverwerking (VOLZET)

Jaarlijks worden duizenden mensen geraakt door ingrijpende gebeurtenissen. Sommigen ontwikkelen PTSS, bij anderen ontstaat er een angststoornis. Nog anderen, vaak meervoudig gekwetsten, krijgen te maken met complexe problemen op diverse levensdomeinen. Als hulpverlener ontmoeten we dagelijks mensen die lijden aan de gevolgen van een traumatische ervaring.

Bij velen is het vertrouwen in de ander zwaar beschadigd en staan angst, wantrouwen, schuld en schaamte voorop. Vertrouwen is de basis van de therapeutisch relatie, maar hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met iemand die zo diep geschonden is in vertrouwen? Hoe krijg je op een begripvolle en constructieve manier beweging in hardnekkige en destructieve patronen en help je hun kijk op de werkelijkheid verruimen? Hoe krijgt de cliënt zelf weer de regie over het leven in handen en hoe creëren we meer keuzevrijheid?

Als begeleider leren we meer inzicht te krijgen in het proces dat zich afspeelt in de cliënt, in onszelf en in de interactie tussen ons beiden. We leren overdracht en tegenoverdracht begrijpen, kijken naar macht en onmacht, en dissociatie als overlevingsmechanisme. Vanuit een theoretische achtergrond gaan we praktijkgericht vanuit eigen ervaring aan de slag.

DOCENT
Anne Vandenbroucke

Gastles
Migratie als ‘life event’: de islamitische beleving in een hulpverleningscontext 
Amar El Omari

In de hulpverlening merken we dat een psychisch lijden cultureel-religieus gekleurd kan zijn. Op welke manier verschijnt de islam in het spreken van de patiënt? Welke functie heeft dit ‘religieus getinte’ spreken? Hoe kunnen we dit vertalen naar ons referentiekader en op welke manier kunnen we een hulpverleningsrelatie aangaan en onderhouden? Aan de hand van enkele klinische voorbeelden gaan we in op de stelling dat migratie een traumatische gebeurtenis kan zijn. We bestuderen hierbij de manier waarop de islamitische beleving transformeert onder invloed van de migratie en hoe deze verschijnt in een hulpverleningscontext.

De docent heeft steeds het laatste woord over of de achtergrond en beroepservaring van de potentiële deelnemer voldoende is voor deelname.

PRIJS
1095 euro

Betaal met KMO-portefeuille

WAAR
Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35
2600 Berchem

WANNEER
10 maandagen

30 september 2019, 21 oktober 2019, 25 november 2019, 9 december 2019, 27 januari 2020, 17 februari 2020, 23 maart 2020, 27 april 2020, 18 mei 2020, 15 jun 2020

Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze.

Deze opleiding is volzet. U kunt zich inschrijven op de wachtlijst via onderstaande link.