Beschermjassen: Op zoek naar familieverhalen

Beschermjassen is zowel een werkwoord als een zelfstandig naamwoord. Het betekent dat je iemand tijdens een moeilijke faseovergang inbedt in het oude vertrouwde. Het gaat niet alleen over familie, maar over alles van toen. Het zijn de geuren, het landschap, de tradities, de rituelen, de geschiedenis, het eten…

Het gaat over de vertrouwde manieren van vroeger. Iedereen doet het eigenlijk; in moeilijke periodes teruggrijpen naar prettige herinneringen, ervaringen van veiligheid en warmte. Bij migratie of bij mensen op de vlucht zijn deze zaken soms zoek. Vaak zoeken mensen uit zichzelf naar beschermjassen, alleen zijn ze zich hier niet van bewust. Als hulpverlener, maar ook in je persoonlijk leven, is het wel belangrijk hiervan bewust te zijn, ook bij jezelf. Want als je er alert op bent, kan je er anderen mee helpen.

Beschermjassen is een model dat ruimte schept voor diversiteit; op de werkvloer, in het onderwijs, in dienst -en hulpverlening, in je persoonlijk leven,… Migratie is een belangrijke faseovergang die heel wat impact heeft. Daarom heeft beschermjassen heel wat te bieden in het begeleiden van mensen met migratie achtergrond.

Door de driedaagse training Beschermjassen krijg jij een bewustere verbinding met jezelf. Jij verkent jouw grenzen, kwetsbaarheden en familieverhalen. Tijdens deze verkenningstocht leer jij jezelf open te stellen en van perspectief te wisselen in een dialoog. Dit inspireert en leidt tot creatieve oplossingen zowel in privé- als in werksituaties. Door zelf te ervaren wat het is om beschermjassen te gebruiken, door ernaar op zoek te gaan of te herontdekken, voel je het effect ervan.

 

Inhoud:

Dag 1: Faseovergangen, familiesystemen en heilige huisjes

Iedereen kent in zijn leven faseovergangen, denk maar aan verlies van een dierbare, geboorte van een kind, ander werk vinden, migreren of vluchten naar een ander land, enz. We staan stil bij de impact van faseovergangen in het leven, het verschil tussen ik -en wij gerichte families en welke heilige huisjes we met ons meedragen.

Dag 2: In -en uitsluitingsmechanismen, interculturele communicatie en instrumenten

Bewustzijn in de hulpverlening van culturele verschillen, witte privileges, stereotypen,… is enorm belangrijk. Door welke bril kijk jij? We maken tijd om te oefenen met enkele instrumenten om te beschermjassen.

Dag 3: Terugkomdag met intervisie en casuïstiek

De laatste dag brengen we casussen mee en bekijken we ze aan de hand van beschermjassenmodel. We oefenen en ervaren om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Begeleider
Griet Severeyns

Wanneer?
3 dinsdagen
12 maart, 26 maart en 2 april 2019
Van 10u00 tot 17u00 (1 uur lunchpauze)

Prijs
295 euro
(voorschot 75 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 220 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
210 euro
(voorschot 75 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 135 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

 

(betaal met kmo-portefeuille en krijg 40% korting als zelfstandige)