Cultuursensitief therapeutisch werken met mensen met islamachtergrond

De islam heeft in ons huidig maatschappelijk klimaat een centrale plaats. Zowel politici als de gewone man in de straat hebben een uitgesproken mening over de verhouding tussen migratie, integratie en religieuze beleving, als ook over de vermeende bedreiging die de islam vormt. De dagelijkse praktijk toont ons hierbij dat de islamitische identiteit een belangrijke rol speelt in onder andere de partnerkeuze en de opvoedingsstijl. De islam kan hierbij verschillende functies bekleden: een maatschappelijk ideaal, een culturele achtergrond, een persoonlijke zinsbeleving, een waarden- en normensysteem. Ook in de hulpverlening merken we op dat een psychisch symptoom cultureel-religieus gekleurd kan zijn. Aan de hand van een theoretisch kader en vooral klinische voorbeelden gaan we in de workshop samen de dialoog aan over hoe we ons professioneel kader in het werken met migranten met een islamitische achtergrond kunnen hanteren om de hulpverlening te faciliteren.

Doel:

In de hulpverlening worden we geconfronteerd met patiënten die een migratiegeschiedenis meedragen. Deze achtergrond kan het psychisch lijden soms cultureel kleuren. Heel specifiek valt het daarbij op dat een islamitische achtergrond soms met de klassieke hulpverlening lijkt te botsen. Ook maatschappelijk is een gelijkaardige trend merkbaar in de discussies rond integratie, recht op religieuze beleving, een ogenschijnlijk spanningsveld tussen islamitische waarden en normen enerzijds en de democratische principes van onze maatschappij anderzijds. In onze dagelijkse praktijk als hulpverlener komen deze verschillende dimensies duidelijk aan bod in het verhaal van onze patiënt. Hoe kunnen we het lijden of het probleem van de islamitische patiënt onthalen? Op welke manier speelt de islam een rol in de psychische beleving? Wat kunnen we als hulpverlener aanreiken om onze islamitische patiënten te helpen?

Werkvormen:

Tijdens deze tweedaagse gaan we in op de manier waarop concepten als ‘migratie’ en ‘islam’ de identiteitsvorming beïnvloeden. De islam kan hierbij verschillende functies bekleden: een opvoedingsideaal, een manier om partnerrelaties te definiëren, een waardensysteem, een maatschappelijk wereldbeeld, een deel van de persoonlijke geschiedenis. Daarenboven is het opvallend hoe de islamitische beleving ook ‘transformeert’ en ‘verandert’ onder invloed van een migratie. In de hulpverleningscontext komt dit duidelijk aan bod in de manier waarop het verhaal van de patiënt en diens problematiek cultureel-religieus gekleurd kunnen zijn. Een korte introductie schetst een theoretisch kader dat de veranderingen toelicht waaraan een islamitische beleving in een migratiecontext onderhevig is. Vervolgens gaan we dieper in op onze dagelijke praktijk als hulpverleners en therapeuten. Klinische illustraties (waaronder het gebruik van culturele representaties als ‘djinn’ en ‘het boze oog’) vormen hierbij de rode draad om samen te bestuderen op welke manier we anders kunnen kijken naar datgene wat in eerste instantie ‘vreemd’ in onze oren klinkt. Inbreng van eigen klinisch materiaal is een must in deze workshop om samen beweging te krijgen in hulpverleningsrelaties die lijken vast te lopen.

Begeleider
Amar El-Omari

Wanneer
2 vrijdagen
8 en 15 november 2019
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
205 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)