De kracht van intervisie

Het is al vaak gezegd: de hulpverlener is zelf zijn belangrijkste ‘tool’, én hulpverlening kan een eenzame job zijn.

Al werkt men als hulpverlener in een team of groepspraktijk, toch zijn de contacten met de cliënten meestal één op één. Zelfs bij werken in duo beleeft de hulpverlener zijn eigen innerlijke processen. De cliënt maakt de hulpverlener deelgenoot van zijn lijden en problematiek en krijgt een draagvlak en een resonantieruimte waardoor hij een positief groeiproces kan doormaken. De hulpverlener kan zich nog beroepen op een visie en allerlei methodieken, maar uiteindelijk zullen de interacties in de hulpverleningsrelatie zelf de transformerende ruimte vormen waarin de cliënt een veranderingsproces durft aan te gaan.

Kwaliteitsvol intercollegiaal overleg of intervisie is een methode om hulpverleners zelf in interactie te laten gaan, om zelf die veilige ruimte te vinden om een eigen groeiproces aan te gaan. Vakgenoten hebben enerzijds de nodige affiniteit met de voor- en nadelen van de hulpverlening en hebben anderzijds hun eigen deskundigheid en visie. Het zijn de twee pijlers van intervisie: collegiale steun en gedeelde kennisontwikkeling.

Intervisie mag niet enkel een nodige stap zijn wanneer men ‘vast zit’ in een cliënttraject. Deze aanname geeft intervisie soms een negatieve klank. Intervisie kan daarentegen een continue en veilig leeromgeving geven waarbij casussen en bijgaande (eigen) processen kunnen besproken worden.

In deze tweedaagse kijken we hoe we voor elkaar een veilig kader scheppen, met het nodige respect voor de cliënt én het eigenaarschap van de vraagsteller. Voor de intervisiemethodieken vertrekken we vanuit het integratief kader van de Interactionele Vormgeving waardoor er plaats is voor verschillende visies en input uit verschillende stromingen. Intervisie is een gezamenlijk interactief en creatief denken van gelijken die samen tot inzichten groeien. En dat is precies wat we gaan doen en hoe we het gaan doen tijdens deze tweedaagse.

Begeleider
Marleen Van Laere

Wanneer
2 vrijdagen
3 en 10 maart 2023
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

CORONA – Al onze opleidingen gaan normaal gezien ‘live’ door in de gebouwen van de Educatieve Academie. De lesvorm kan echter aangepast worden ifv de door de regering opgelegde coronarichtlijnen. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzonderlijk kan een training naar een latere datum verplaatst worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Prijs
215 euro
(voorschot 50 euro –
+ 165 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
180 euro
(voorschot 50 euro –
+ 130 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

SCHRIJF JE IN VOOR DEZE OPLEIDING VIA ONDERSTAANDE LINK.