Eetstoornissen, eetverslaving, emotie-eten (WACHTLIJST)

Een tweedaagse nascholing over eetstoornissen zoals beschreven in de DSM-V en de daarmee gerelateerde eetproblematiek zoals eetverslaving en emotie-eten.

Het vervullen van één van onze meest basale levensbehoeften is de laatste 50-60 jaar aardig ingewikkeld geworden. Een verstoorde relatie met eten komt steeds meer voor en kan zelfs levensgevaarlijk zijn en allerlei gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Als hulpverlener en therapeut, of misschien in je persoonlijke leven, kom je eten als coping gedrag regelmatig tegen. Het aanpakken van het ongewenste gewicht, over- of ondergewicht, speelt vaak de hoofdrol in de hulpvraag van de cliënt in plaats van de wens naar de oorsprong van deze destructieve coping te willen kijken.

In deze nascholing wordt eetproblematiek holistisch benaderd: psychische en fysiologische aspecten komen aan bod. We kijken zowel regulier (vanwege het gevaar dat kan bestaan) als integratief. Er wordt ingegaan op het verschil tussen ongewenste eetpatronen, conditioneringen, eetverslaving, emotie-eten en het herkennen van eetstoornissen en hoe hier in de praktijk veilig mee te kunnen werken. Verder gaan we uitgebreid in op het ontstaan van het eetgedrag vanuit mogelijk trauma en vroeg referentiekader. Daarbij aansluitend wordt achtergrondinformatie gegeven over de grote rol van onbewust gestuurd eetgedrag en hoe daar met een stappenplan en tools voor in de praktijk invloed op uit te oefenen is. In deze holistische aanpak worden o.a. handvaten aangereikt uit de CGT, Mindfulness, Past Reality Integrateion (PRI) en de reguliere medische en psychische benadering t.a.v. eetgedrag en obesitas.

DOELGROEP
Hulpverleners, therapeuten en persoonlijke interesse.

INHOUD EN METHODE

  • Theorie en benadering van eetstoornissen regulier volgens DSM-V
  • Transdiagnostisch model voor eetstoornissen (Fairburn) en veranderende kijk op eetstoornissen vanuit mensbeeld
  • Veiligheid: “wat wel – wat niet” en hoe veilig werken
  • Typen eter en eetbuien
  • Oorsprong eetgedrag
  • Inzicht verkrijgen in triggers en oude onvervulde behoeften dmv PRI
  • Aanreiken van theorie en het aanleren van methodieken m.b.t. cravings, emotie-eten, conditionering en verslaving
  • Diverse technieken om in het hier en nu patroondoorbrekend te kunnen handelen.
  • Oefenen van aangereikte methodieken a.d.h.v. modellen, mindfulness, huiswerkopdracht (individueel en in tweetallen)
  • Stappenplan om toe te passen als hulpverlener of persoonlijk

Begeleiders
Jacqueline Vogelaar

Wanneer
2 dinsdagen
18 en 25 oktober 2022
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

CORONA – Al onze opleidingen gaan normaal gezien ‘live’ door in de gebouwen van de Educatieve Academie. De lesvorm kan echter aangepast worden ifv de door de regering opgelegde coronarichtlijnen. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzonderlijk kan een training naar een latere datum verplaatst worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Prijs
215 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 165 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
180 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 130 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

DEZE OPLEIDING IS VOLZET. JE KAN JE INSCHRIJVEN VOOR DE WACHTLIJST VIA ONDERSTAANDE LINK.