Gender, de tocht van de held(in) in transitie

Gender, Transgender, enz. zijn termen die bij veel mensen, en trouwens ook bij therapeuten en hulpverleners, nogal wat vragen opwerpen. Iedereen heeft er een mening over, velen voelen zich desalniettemin nog wat verloren.

Als therapeut word je echter wel eens geconfronteerd met gendergerelateerde vraagstukken bij je cliënt. Mensen die worstelen met hun (gender)identiteit, met opgelegde normen, met aanvaarding en aanpassing, met hun seksuele geaardheid, enz.  Je stelt je dan misschien vragen zoals:

 • “Wat wordt er eigenlijk bedoeld met Gender, Transgender, enz ?”
 • “Hoe zit het eigenlijk precies in elkaar ?”
 • “Wat wordt er van mij verwacht?”
 • “Welke zijn de valkuilen waarin ik zou kunnen trappen?”, “Wat zijn mijn poortwachters?”
 • “Wat doet deze cliëntenvraag met mij?”, “Hoe sta ik er eigenlijk voor?”
 • “Waar krijg ik meer informatie?”, “Hoe kan ik interdisciplinair werken?”

Ver van de pretentie om er een “genderexpertise opleiding” van te maken, beogen deze twee dagen wel:

 • Theoretische concepten te introduceren en te demystificeren.
 • Je meer op je gemak te stellen met de thematiek.
 • Je nieuwsgierig maken naar meer.
 • Je handvaten aanreiken en “empoweren” in de omgang met gendergerelateerde cliëntenvragen.
 • Ruimte geven om vragen, bedenkingen en aanvullingen te delen.

Hoe gaan we deze twee dagen te werk?  We gaan ervoor zorgen dat er genoeg ruimte is voor:

 • Groepsinteractie
 • Praktijkvoorbeelden
 • Oefeningen
 • Belevingen en denkprocessen.

Begeleider
Gitte Beaupain

Wanneer
1 maandag en 1 dinsdag
21 en 22 oktober 2019
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
205 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)