Hartbegaafd

De afgelopen jaren is er meer aandacht ontstaan voor hoogbegaafdheid en voor de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.
Veel begeleiding aan deze groep kinderen is gericht op de cognitieve ontwikkeling. Hoogbegaafdheid behelst echter veel meer dan een snel werkend brein.
Elke hoogbegaafde is hoogsensitief. Dit maakt dat hoogbegaafde kinderen door hun omgeving ervaren worden als intens en complex. De verschillende lagen waarin hoogbegaafden kunnen vastlopen hebben aandacht nodig, groter dan alleen aandacht voor het cognitieve. Dit vereist kennis van hoe hoogbegaafde kinderen voelen en denken.

Hartbegaafd is een interactieve manier van werken met hoogbegaafden, waarbij het uitgangspunt is dat wanneer de bovengemiddeld sterke denkkracht en het rijke gevoelsleven van hoogbegaafden een goede verbinding leggen, het praktisch handelen veel vloeiender verloopt.
Kinderen leren door Hartbegaafd de eigen gevoelens en gedachten beter te herkennen en te plaatsen en het hoofd en het hart te verbinden met elkaar. Er ontstaat zo een gezondere balans en het kind ervaart zelfvertrouwen.

Tijdens deze training wordt meer inzicht gegeven in de sociaal emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en wordt inzicht gegeven in hoe de methode Hartbegaafd werkt. Er worden handvaten gegeven voor de dagelijkse praktijk van ouders van, begeleiders, therapeuten, coaches en leraren die werken met hoogbegaafde kinderen.

Begeleiders
Eva-Katrien Schröder

Wanneer
2 maandagen
12 en 26 september 2022
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

CORONA – Al onze opleidingen gaan normaal gezien ‘live’ door in de gebouwen van de Educatieve Academie. De lesvorm kan echter aangepast worden ifv de door de regering opgelegde coronarichtlijnen. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzonderlijk kan een training naar een latere datum verplaatst worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Prijs
215 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 165 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
180 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 130 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

SCHRIJF JE IN VOOR DEZE OPLEIDING VIA ONDERSTAANDE LINK.