Hartbegaafd

De afgelopen jaren is er meer aandacht ontstaan voor hoogbegaafdheid en voor de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.
Veel begeleiding aan deze groep kinderen is gericht op de cognitieve ontwikkeling. Hoogbegaafdheid behelst echter veel meer dan een snel werkend brein.
Elke hoogbegaafde is hoogsensitief. Dit maakt dat hoogbegaafde kinderen door hun omgeving ervaren worden als intens en complex. De verschillende lagen waarin hoogbegaafden kunnen vastlopen hebben aandacht nodig, groter dan alleen aandacht voor het cognitieve. Dit vereist kennis van hoe hoogbegaafde kinderen voelen en denken.

Hartbegaafd is een interactieve manier van werken met hoogbegaafden, waarbij het uitgangspunt is dat wanneer de bovengemiddeld sterke denkkracht en het rijke gevoelsleven van hoogbegaafden een goede verbinding leggen, het praktisch handelen veel vloeiender verloopt.
Kinderen leren door Hartbegaafd de eigen gevoelens en gedachten beter te herkennen en te plaatsen en het hoofd en het hart te verbinden met elkaar. Er ontstaat zo een gezondere balans en het kind ervaart zelfvertrouwen.

Tijdens deze training wordt meer inzicht gegeven in de sociaal emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en wordt inzicht gegeven in hoe de methode Hartbegaafd werkt. Er worden handvaten gegeven voor de dagelijkse praktijk van ouders van, begeleiders, therapeuten, coaches en leraren die werken met hoogbegaafde kinderen.

Begeleiders
Eva-Katrien Schröder

Wanneer
2 maandagen
30 mei en 13 juni 2022
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
205 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

SCHRIJF JE IN VOOR DEZE OPLEIDING VIA ONDERSTAANDE LINK.