Het contextuele verhaal in de taal van de poppen (Module 1) (WACHTLIJST)

DOELGROEP
Hulpverleners, coaches en therapeuten die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om gesprekken met cliënten visueel te ondersteunen en voldoende voorkennis van het systeemdenken hebben.
Cliëntendoelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen.

DOELSTELLINGEN EN PROGRAMMA
De poppentaal is een taal, een werkmethode om het verhaal van de cliënt ànders te vertellen. Een taal moet je leren door te oefenen.
Freya Van den Bossche wil je inspireren om met de magische taal van de poppen het verhaal van de cliënt mét de cliënt op tafel op te bouwen. Inleven, invoelen, complexe situaties helder krijgen, problemen stap voor stap aanpakken, het tempo bewaken, … het is allemaal deel van het werken met de poppentaal.
Leren door te kijken, te doen en te ervaren: in deze twee dagen krijg je naast theoretische duiding en een demonstratie voor de groep ruimte voor interactie en vragen over eigen casussen, die we voor de groep in beeld zetten. In de namiddag kan je actief oefenen in kleine groepjes of per twee in de aangeleerde taal, met je eigen verhaal of een casus.

Aan het eind van deze tweedaagse basisopleiding heb je voldoende taalkennis om:

  • de cliënt te helpen de feiten uit zijn verhaal te verbeelden aan de hand van duplo en playmobils-poppen
  • een beeld van de cliënt zijn gevoelens en binnenwereld te helpen visualiseren aan de hand van divers materiaal
  • een beeld op te bouwen dat duidelijkheid brengt rond omgangsvormen, gedrags- en communicatiepatronen, subsystemen en grenzen, verschillen en invloeden, … eigen aan het cliëntsysteem
  • de methodiek op cliënt- én intervisieniveau te gebruiken

Er worden hierbij duplo-poppen, playmobils, gevoelsfiguurtjes en schijven en ander materiaal gebruikt. Je kan eigen materiaal gebruiken of vooraf bestellen via www.dewereldvanfreya.be
Na de basismodule kan je een tweedaagse module volgen om het contextuele verhaal in beeld te brengen. Een masterclass vervolledigt deze opleiding. Beide (module 2 en masterclass) zullen ook op EA plaatsvinden.

BEGELEIDER
Freya Van den Bossche

WANNEER?
2 dinsdagen
26 oktober en 9 november 2021
telkens van 10u00 tot 17u00 (1 uur lunchpauze)

Prijs
205 euro
(voorschot 50 euro –
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro –
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

DEZE OPLEIDING IS VOLZET. JE KAN JE INSCHRIJVEN VOOR DE WACHTLIJST VIA ONDERSTAANDE LINK.