Het contextuele verhaal in de taal van de poppen (Module 2)

DOELGROEP
Hulpverleners/coaches en therapeuten die Module 1 gevolgd hebben.

INHOUD
Wie module 1 volgde, heeft de taal geleerd om samen met de cliënt een beeld op te bouwen over de feiten in zijn probleem, de gevoelens die daar bij komen kijken en welke omgevingsfactoren een rol spelen in dit probleem (eerste, tweede en derde dimensie van contextuele therapie).

In deze module leer je hoe je de balans van geven en ontvangen en de problemen die door onbalans ontstaan samen met je cliënt in beeld brengt. (vierde dimensie) Bovendien zoomen we in op het weinig ‘pakbare’ begrip van de ontische dimensie en hoe je het in beeld brengt. (vijfde dimensie)

Bij deze module zie je bij de cliënt zijn beeld beweging ontstaan, gewenst verschuivingen, hulpbronnen en toekomst, de volgende generaties worden wezenlijk deel van het beeld.

Er is ruimte voor vragen over sessies met cliënten (supervisie) en je krijgt de kans te oefenen op elkaar.

DOELSTELLINGEN EN PROGRAMMA
Aan het eind van de cursus kan je:

  • de balans van geven en onrecht, loyaliteit, parentificatie, hulpbronnen, actie… helder in beeld brengen
  • moeilijke begrippen als zingeving, ontische noden en zijnswording vorm geven
  • op cliënt- en op teamniveau werken met de poppen

WERKWIJZE
Elke cursusdag start met theoretische duiding en vragen vanuit de oefenmomenten. De docent geeft een demonstratie aan de hand van een casus uit de groep en in de namiddag kan je actief oefenen in kleine groepjes onder supervisie.

Zo krijg je inspiratie om het verhaal van de cliënt zichtbaar te maken.
We staan ook stil bij de eigen positie als hulpverlener.
Er worden hierbij duplo-poppen, gevoelsfiguurtjes en ander materiaal gebruikt.

Het is aanbevolen om ook eigen poppen en ander materiaal mee te brengen.
Je kan via dewereldvanfreya.be een basispakket bestellen. Doe dit tijdig!

BEGELEIDER
Freya Van den Bossche

WANNEER?
2 maandagen
24 en 31 januari 2022
telkens van 10u00 tot 17u00 (1 uur lunchpauze)

Prijs
205 euro
(voorschot 50 euro –
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro –
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

SCHRIJF JE IN VOOR DEZE OPLEIDING VIA ONDERSTAANDE LINK.