Integratief werken met hulpvragen rond seksualiteit

Seksualiteit is de belangrijkste bijzaak van de wereld: het is een essentieel onderdeel van onze zelf- en relationele ontwikkeling, het is verweven met onze identiteit, onze behoeften en angsten. Als we onze cliënten in hun volledigheid willen zien en benaderen, dienen we dus ook met hun seksualiteit aan de slag te gaan.

Toch worstelen therapeuten, coaches of andere hulpverleners met het aanbrengen van het thema: Welke taal gebruik ik om seksualiteit bespreekbaar te maken? Durf ik te luisteren en doorvragen, ook al voelt het ongemakkelijk, en waar ligt mijn grens? Welke plaats heeft mijn eigen seksualiteit in het gesprek?

Vaak ontbreekt het de hulpverlener aan kennis en vaardigheden, maar ook de eigen -vaak onbewuste- gevoelens en overtuigingen, de taboes, t.a.v. zijn of haar seksualiteit maken de drempel om erover te spreken groter.

Deze korte opleiding heeft tot doel die kennis, vaardigheden en zelfreflectie te vergroten, waardoor de hulpverlener met meer zelfvertrouwen en vlotter over seksualiteit kan praten, én hier ook therapeutisch mee aan de slag kan.

De opleiding combineert het inzichtelijke en theoretische met het ervaringsgerichte, waarbij we aan de slag met verschillende methodieken, aan de hand van enkele casussen (aangebracht door de deelnemers of door de docent). Je oefent met het bespreken van dit thema en krijgt hiervoor taal aangereikt.

Begeleider
Charlotte Benoot

Wanneer
2 dinsdagen
9 en 23 mei 2023
telkens van 10u00 tot 17u00 (1 uur lunchpauze)

CORONA – Al onze opleidingen gaan normaal gezien ‘live’ door in de gebouwen van de Educatieve Academie. De lesvorm kan echter aangepast worden ifv de door de regering opgelegde coronarichtlijnen. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzonderlijk kan een training naar een latere datum verplaatst worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Prijs
215 euro
(voorschot 50 euro –
+ 165 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
180 euro
(voorschot 50 euro –
+ 130 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

SCHRIJF JE IN VOOR DEZE OPLEIDING VIA ONDERSTAANDE LINK.