Kinderwensbegeleiding

Tijdens deze training staan we stil bij de verschillende manieren waarop de kinderwens een thema kan zijn in begeleidingstrajecten. Je krijgt de (interactieve) gelegenheid om je in verschillende situaties en posities in te leven, om van daaruit je blik te verruimen en zo je begeleiding beter af te stemmen. Elke kinderwenssituatie kan andere persoonlijke en ethisch-morele kwesties met zich meebrengen.

Daarnaast krijg je een aantal kaders aangereikt die meer zicht bieden op onderliggende drijfveren, belemmeringen en dynamieken die spelen bij de wel- of niet-kinderwens, zodat je ze kan hanteren in je eigen begeleidingen.

Doelgroep

Hulpverleners en therapeuten die met koppels en/of individuen werken rond de kinderwens.

Inhoud

 • het dilemma rond de kinderwens
 • begeleiding bij fertiliteitstraject
 • zwangerschapsverlies
 • prenatale diagnose
 • ongewenste zwangerschap
 • zwangerschapsafbreking
 • (ongewenste) kinderloosheid
 • bewust leven zonder kinderen
 • ouderschap na donorconceptie
 • bewust alleenstaand moederschap
 • pleegzorg
 • adoptie

Begeleider
Miriam De Rycke

Wanneer
1 vrijdag en 1 dinsdag
13 en 17 december 2019
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
205 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)