KOPP en KOAP: Kind en ouderschap in de therapieruimte

Een vorming over kinderen van een ouder met een psychische en/of afhankelijkheidsproblematiek, ook wel KOPP en KOAP genoemd. Het gaat hier over gewone kinderen die in ongewone of kwetsbare omstandigheden opgroeien. En over gewone ouders die vanuit liefde de zorg voor hun kind opnemen en hierbij soms belemmerd worden door hun eigen psychische kwetsbaarheid.

Hoe maak je ouderschap bespreekbaar? Hoe ondersteun je de ouder om de dialoog met zijn of haar kind aan te gaan m.b.t. diens psychische kwetsbaarheid? Hoe kan je de veerkracht van een kind om met de psychische kwetsbaarheid van zijn ouder om te gaan, helpen vergroten?

Begeleiders
Kris Holemans

Wanneer
2 maandagen
14 en 21 januari 2019
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
195 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 145 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
160 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 110 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

 

(betaal met kmo-portefeuille en krijg 40% korting als zelfstandige)