Masterclass supervisie ‘het verhaal van het innerlijke kind in beeld’

Je hebt de cursus ‘van verhalen en poppen’ gevolgd en hebt voldoende mogelijkheid om te oefenen met cliënten. Je wil bijkomende tools krijgen om beweging in het beeld te brengen en de ervaring van de cliënt te verdiepen. Je bent bereid je positie als hulpverlener/therapeut/coach te beschouwen in een veilig kader. Je struikelt wel eens met thema’s als zelfzorg en omgaan met machteloosheid. Je bent bereid je relatie met je eigen innerlijke kind te bekijken.

Doelstellingen en planning

 • Eigen innerlijk kind verkennen:
  • de plaats van het innerlijk kind in begeleidingswerk;
  • hulpbronnen om het innerlijk kind te beschermen.
 • Hulpbronnen bij de cliënt introduceren:
  • de plaats van het innerlijk kind bij de cliënt leren herkennen;
  • hulpbronnen zoeken aan de hand van polariteiten.
 • Supervisievragen:
  • elke voormiddag demo a.d.h.v. supervisievraag;
  • elke namiddag oefenmomenten in groep met supervisor.

Volgende vragen komen aan bod:

 • Hoe breng je beweging in het beeld? Zoeken van interne en externe hulpbronnen.
 • Hoe kan je met behulp van de poppen verdiepend werken op de tweede dimensie (psychologie)?
 • Polariteiten in beeld brengen, verdiensten en onrecht van de subpersonen in beeld.
 • Hoe krijg je zicht op eigen thema’s door het werken met poppen? Hoe draag je zorg voor je innerlijke kind als hulpverlener?

Werkwijze
We nemen de tijd om een veilige groepssfeer te creëren zodat eigen thema’s als hulpverlener aan bod kunnen komen. Een korte theoretische duiding over voice dialogue en transpersoonlijke psychologie vormt de basis van de cursus. Demonstraties voor de groep en actief oefenen in kleine groepjes wisselen elkaar af. Er is ruimschoots tijd voor supervisievragen, waarvan de thema’s en casussen door de deelnemers worden ingebracht.
We staan lang stil bij de eigen positie als therapeut en coach. Er worden hierbij duplo-poppen, gevoelsfiguurtjes en ander materiaal gebruikt.

Begeleider
Freya Van den Bossche

Wanneer
3 dinsdagen
5, 12 en 26 november 2019
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
308 euro
(voorschot 120 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 188 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten: 
255 EURO 
(voorschot 100 euro – tevens annuleringsvergoeding 
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)