De kracht van NLP

Elk gedrag is gestructureerd. Die structuur kan worden gemodelleerd, aangeleerd, onderwezen en veranderd. Dit is precies wat Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) doet: de onbewuste patronen van mensen analyseren, modelleren en in kaart brengen, om het achteraf aan anderen aan te leren.

NLP gaat over het ‘denken’. Het heeft als doel te begrijpen hoe iemand denkt en hoe dat denkproces het gedrag en de communicatie beïnvloedt. Met deze kennis is het dan mogelijk om iemands denken te sturen, zodat zijn of haar gedrag en/of communicatie in positieve zin kan veranderen.

NLP vertrekt niet zozeer vanuit het waarom, maar stelt het hoe centraal. De subjectieve ervaring is het belangrijkste. Door NLP-interventies toe te passen boek je sneller resultaat in gedragsverandering. Dit geeft de cliënt een succeservaring en bevordert de therapietrouw.

Tijdens deze training laten we een selectie van NLP-technieken aan bod komen en focussen daarnaast vooral op de praktijk. Je oefent de aangeleerde technieken om ze vervolgens meteen toe te passen op jezelf en anderen.

BEGELEIDER
Johnny Weustenraed & Katrin Derboven

WANNEER
3 zaterdagen
23 februari, 2 maart en 16 maart 2019
telkens van 10u00 tot 17u00 (1 uur lunchpauze)

Prijs
295 euro
(voorschot 75 euro –
+ 225 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
210 euro
(voorschot 75 euro –
+ 135 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

(betaal met kmo-portefeuille en krijg 40% korting als zelfstandige)