Psyche en gewicht

Overgewicht is wereldwijd een groot probleem. Voeding is alomtegenwoordig in onze leefwereld, maar we lijken steeds verder van onze oorspronkelijke natuur verwijderd. We eten lang niet enkel meer om in onze levensbehoeften te voorzien. Eten kan een uitlaatklep of een verslaving zijn, die door financiële problemen, depressie of burn-out getriggerd kan worden. Zowel biologische, psychologische als sociaal-culturele factoren beïnvloeden ons eetgedrag. Overgewicht is vaak een symptoom van een onbalans tussen deze factoren.

Tijdens deze tweedaagse specialisatie krijg je handvaten en inzichten om samen met je cliënt (of zelf) te werken aan een gezonde relatie met eten. Dit gebeurt door middel van oefeningen, praktische modellen zoals het visgraatmodel, psycho-educatie en casussen. Zo wordt er inzicht geboden in de specifieke kenmerken die bij gewichtsproblemen horen. Deze opleiding focust op onevenwichtig eetgedrag in het algemeen en niet op specifieke eetstoornissen. Omdat het belangrijk is om eetstoornissen te kunnen herkennen, komt dit onderwerp wel uitgebreid aan bod.

Voor wie?

Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor alle vormen van begeleiding waar eetgedrag en voeding onderdeel van zijn. Verder is de opleiding interessant voor iedereen die (misschien om persoonlijke redenen) meer inzicht wilt verkrijgen over de relatie tussen de psyche en gewicht.

Inhoud

 • Overgewicht of obesitas?
 • Classificatie van overgewicht bij volwassenen
 • Obesitas is een chronische ziekte.
 • Oorzaken van obesitas, een bio-psycho-sociaal samenspel
 • Behandeling van obesitas
 • De 3 pijlers voeding, beweging en psyche
 • Het visgraatmodel (hypothesemodel)
 • Patronen doorbreken
 • Oude overtuigingen
 • Stemmetjes in het hoofd (criticus, saboteur)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Eetdagboek
 • Drie vormen van eetgedrag
 • Eetstoornissen volgens de DSM-V
 • Hoofdhonger of maaghonger
 • Externe locus of control

Begeleider
Jacqueline Vogelaar

Wanneer
2 dinsdagen
24 en 31 maart 2020
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
205 euro
(voorschot 50 euro –
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro –
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

(betaal met kmo-portefeuille en krijg 30% korting als zelfstandige)