Suïcidepreventie

Suïcidaliteit vormt een uitdaging voor therapeuten. Hoe je zelf naar deze thematiek kijkt, bepaalt vaak hoe je handelt. Het bespreekbaar maken om daarna een gepaste aanpak op te zetten blijkt effectief te zijn. Maar welke zijn deze effectieve interventies? Hoe zorg je ervoor dat je niet overbelast geraakt en kan je de verantwoordelijkheid voor deze cliënten dragen?

De behandeling van suïcidaliteit is een ingewikkelde en vaak zware opdracht.

Tijdens deze tweedaagse vertrekken we vanuit bestaande kaders om gezamenlijk de mogelijke behandelingsinterventies naast elkaar te zetten. Hierbij is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek, uitwisseling van ervaring en natuurlijk zelfzorg.

BEGELEIDER
Nike Baeten

WANNEER
2 maandagen
27 januari en 3 februari 2020
telkens van 10u00 tot 17u00 (1 uur lunchpauze)

Prijs
205 euro
(voorschot 50 euro –
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro –
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

(betaal met kmo-portefeuille en krijg 30% korting als zelfstandige)