Systemisch werk binnen de individuele setting

“Uit het verborgene komt de waarheid naar boven.”

Sinds Bert Hellinger het werken met opstellingen lanceerde, heeft deze techniek meer dan voldoende zijn diensten bewezen, ook bij individuele begeleidingen. Binnen de integratieve therapie is systemisch opstellingswerk zo goed als onmisbaar geworden. Een eenvoudige constellatie met figuurtjes of sjablonen geeft een ruimer inzicht en draagt dikwijls de oplossing in zich. Met andere woorden, de verborgen dynamiek van het systeem komt vrij en er kan beweging komen.

INHOUD EN METHODE
Na een korte theoretische schets gaan we aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen meteen aan de slag met de verkenning van en het contact met het ‘wetende veld’. Er wordt gewerkt met de thema’s en vragen aangebracht door de deelnemers. We zullen gebruik maken van verschillende technieken (popjes, sjablonen, verbeelding…). De bedoeling is dat iedereen zijn of haar specifieke werkwijze ontdekt en integreert om achteraf binnen de individuele setting te gebruiken.

Doelgroep
Psychotherapeuten en andere hulpverleners.

Begeleider
Kris Jonckheere

Wanneer
2 vrijdagen
11 maart en 29 april 2022
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
205 euro
(voorschot 50 euro –
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)