Transpersoonlijk met de voeten op de grond

“Een rationele benadering van spiritualiteit”

We leven in een tijd waarin de wetenschap bijna de kerk van weleer geworden is. Het nieuwe dogma zeg maar! Een tijd waarin ook in de hulpverlening alles ‘evidence based’ moet zijn. Hoe kunnen we als hulpverleners nog werken met transpersoonlijke thema’s? Durven we er nog mee aan de slag, doen we het maar stiekem of vinden we het gewoonweg achterhaald? Staat spiritualiteit haaks op het wetenschappelijk dogma van deze moderne tijd? Indien we de transpersoonlijke thema’s links laten liggen, missen we dan niet iets wat onlosmakend verbonden is met ons mens-zijn?

Wat zou er gebeuren indien we spiritualiteit vanuit cognitieve hoek benaderen? Met deze opleiding tracht de docent aan te tonen dat de ratio een essentiële partner is van het transpersoonlijke pad. Hoe kunnen we spiritualiteit integreren in onze praktijk zonder de trappers te verliezen? Zonder te verzanden in magisch en mythisch denken? Bestaat er een dergelijk onderbouwd kader? En zo ja, hoe passen we het dan toe?

De opleiding is verdeeld in drie delen die in elkaar overvloeien tot een geheel.

  • In het eerste deel verkennen we samen de theoretische kaders. Hier zullen zowel Westerse als Oosterse inzichten aan bod komen. Psychologie, filosofie en mystiek komen samen tot een concreet model. Via deze kaders ontstaat er een pad van groei dat je samen met je cliënt (maar evengoed ifv je persoonlijke proces) kan gaan afleggen. Waar staat je cliënt in deze tocht en waar sta je zelf? Op die manier krijgen we misschien wel een totaal ander perspectief op lijden en hoe ermee om te gaan?
  • Tijdens de tweede dag leggen we de focus meer op de praktijk. Bepaalde therapeutische methodieken worden aangereikt en soms anders ingezet dan initieel bedoeld. Allen bruikbaar op deze existentiële tocht van groei. Doel is niet alleen te leren & oefenen, maar absoluut ook te ervaren! Want zijn we niet, net als onze cliënten, zoekende? Zoekende vanuit een gevoel ‘er ontbreekt iets’? Er moet iets zijn! Iets dat, wanneer ik het bereik, ik ………….. vul dat gerust even in voor jezelf!
  • Om dan tijdens de derde dag over te gaan naar het pure transpersoonlijke. Een concreet beeld van ‘de weg’ anno 2023. Zonder pretentie dat dit de enige weg zou zijn! Tenslotte is routeplanning niet hetzelfde als de route bewandelen. Dat wandelen moet je zelf doen… . Maar een goede kaart kan de tocht alleen maar bevorderen.

Voor sommige mensen wekken transpersoonlijke thema’s weerstand op. Terwijl andere bijna opstijgen als het daarover gaat. Deze driedaagse opleiding tracht voor beide groepen bruikbaar te zijn. Voor de ene de link met ‘de hemel’, voor de andere de connectie met ‘de aarde’.

Onze docent nodigt je dan ook graag uit op deze transpersoonlijke tocht van groei, zowel voor jezelf als je cliënten…

Uitermate geschikt voor alle zoekers, hulpverleners en zoekende hulpverleners.

Begeleider
Yves Van der Auwera

Wanneer
2 maandagen en 1 dinsdag
13, 20 en 21 maart 2023
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

CORONA – Al onze opleidingen gaan normaal gezien ‘live’ door in de gebouwen van de Educatieve Academie. De lesvorm kan echter aangepast worden ifv de door de regering opgelegde coronarichtlijnen. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzonderlijk kan een training naar een latere datum verplaatst worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Prijs
323 euro
(voorschot 120 euro –
+ 203 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
270 euro
(voorschot 100 euro –
+ 170 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

SCHRIJF JE IN VOOR DEZE OPLEIDING VIA ONDERSTAANDE LINK.