Verbindend werken met koppels in conflictsituaties 

Het begeleiden van koppels in conflictsituaties kan wel eens een hachelijke onderneming lijken. Niet zelden loopt de emotionele intensiteit tijdens een gesprek behoorlijk op, waarbij het soms een uitdaging is om je als begeleider of therapeut staande te houden. Anderzijds zorgen conflicten die zich thuis voordoen (soms met partnergeweld) er vaak voor dat de moeizaam gezette stapjes in de therapie plots teniet gedaan worden.

Hevige emotionele reacties, moeizaam vooruitgang boeken, onvoorspelbare en soms moeilijk te structureren sessies, partners die de therapeut aan hun kant willen krijgen… Voor veel hulpverleners en therapeuten klink dit niet onbekend in de oren. Zelfs doorwinterde koppeltherapeuten geven wel eens aan dat het soms werken is op het scherp van de snede.

En toch komt het steeds weer neer op een bedrieglijk eenvoudig principe: partners verlangen beide naar een gevoel van verbondenheid, begrip en liefde van de ander. Daarin zijn ze ‘partners in crime’. In deze training gaan we bekijken hoe we deze mensen vanuit dit gezamenlijk verlangen kunnen helpen om terug een veilige verbinding met mekaar aan te gaan, en geven we je een kompas mee om als therapeut het noorden niet te verliezen in het bos van emoties en interacties.

Doelgroep
Hulpverleners en therapeuten die met koppels en/of individuen werken rond conflictsituaties.

 

Inhoud en methode

  • Aanreiken van theorie en het aanleren van methodieken m.b.t. het installeren van veiligheid (zowel tijdens de sessies als in de thuissituatie), opbouwen van een werkrelatie, verbindende en emotieregulerende interventies, werken rond partnergeweld.
  • Leren afstemmen op wat er hier-en-nu in de begeleiding gebeurt en daar de interventies op baseren; leren balanceren tussen het interactionele en het intrapsychische, en tussen de inhoud en het proces.
  • Inoefenen van aangereikte methodieken a.d.h.v. casussen en videomateriaal
  • Uitwisseling en bespreken van ervaringen.
  • Verstevigen van de eigen rol als hulpverlener en zelfzorg

Begeleider
Marco Alibertis

Wanneer
2 maandagen
16 en 23 maart 2020
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
205 euro
(voorschot 50 euro –
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro –
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

(betaal met kmo-portefeuille en krijg 30% korting als zelfstandige)