Werken met de I.V.-driehoek en de tetraëder

Net zoals de I.V.-driehoek zich ontplooit tot een tetraëder, ontplooit ook ons leven zich op dit spanningsveld. We willen allemaal regie over ons leven, maar tegelijkertijd beseffen we dat er verlangens zijn die we nog geen (passende) vorm hebben gegeven in ons leven. Dat veroorzaakt spanningen en dysfuncties. Intrapsychisch maar ook met onze context.

De cliënt komt naar ons met een hulpvraag en we hebben als (I.V.-)psychotherapeut instrumenten nodig die ons helpen onze aanpak te bepalen en onze visie helder en visueel te maken. De I.V.-driehoek heeft altijd mijn voorkeur genoten! De interactiedriehoek is in feite een ‘tetraëder’ die we kunnen openvouwen. Hij bestaat uit verschillende driehoeken, met name: de basis I.V.-driehoek, het betekenisgebied, het creatiegebied en het procesgebied. Deze gebieden interageren met elkaar en met de context en geven als dusdanig vorm aan onszelf en ons leven. Ditzelfde “mechanisme” kunnen we gebruiken om onze therapie vorm te geven en de cliënt te ondersteunen om meer balans te krijgen tussen regie en verlangen.

De driehoek en de tetraëder zijn op alle vlakken een hulpbron en een kompas in de therapie, en dat is wat Marleen met deze vorm ook zo goed mogelijk wil aantonen en uitleggen. Net zoals in haar boek, gaan we eerst de opbouw van het model bekijken om dan volop naar de praktijk in onze therapiekamer te gaan.

Ook niet I.V.-therapeuten zijn erg welkom!

Begeleider
Marleen Van Laere

Wanneer
2 donderdagen
26 maart en 2 april 2020
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
205 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)