Werken met Duplo poppen in contextuele verhalen

Doelgroep 
Hulpverleners en therapeuten die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om gesprekken met cliënten visueel te ondersteunen en voldoende voorkennis van het systeemdenken en/of het contextueel gedachtegoed hebben.

Doelstellingen en programma 
Aan het eind van de cursus kan je:

  • De cliënt helpen de feiten uit zijn verhaal te verbeelden aan de hand van duplopoppen
  • Samen met de cliënt een beeld van gevoelens helpen visualiseren
  • Een beeld opbouwen dat duidelijkheid brengt rond omgangsvormen, gedrags- en communicatiepatronen, subsystemen en grenzen, verschillen en invloeden, … eigen aan het cliëntsysteem.
  • De balans van geven en onrecht, loyaliteit, parentificatie, hulpbronnen, actie… helder in beeld brengen
  • Moeilijke begrippen als zingeving, ontische noden en zijnswording vorm geven
  • Op cliënt- en op teamniveau werken met de poppen

Werkwijze
Elke cursusdag start met theoretische duiding en vragen vanuit de oefenmomenten. De docent geeft een demonstratie aan de hand van een casus uit de groep en in de namiddag kan je actief oefenen in kleine groepjes onder supervisie. Zo krijg je inspiratie om het verhaal van de cliënt zichtbaar te maken.
We staan ook stil bij de eigen positie als hulpverlener. Er worden hierbij duplo-poppen, gevoelsfiguurtjes en ander materiaal gebruikt.

Het is aanbevolen om ook eigen poppen en ander materiaal mee te brengen.

BEGELEIDER
Freya Van den Bossche

WANNEER?
4 maandagen
21 en 28 september, 12 oktober en 9 november 2020
telkens van 10u00 tot 17u00 (1 uur lunchpauze)

Prijs
410 euro
(voorschot 150 euro – tevens annuleringsvergoeding –
+ 260 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
340 euro
(voorschot 100 euro – tevens annuleringsvergoeding-
+ 240 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

(betaal met kmo-portefeuille en krijg 40% korting als zelfstandige)