Geweldloos communiceren in uitdagende klassituaties

Deze 2-daagse workshop is gebaseerd op het theoretische kader van Marshall Rosenberg en reikt praktische ideeën om onmiddellijk toe te passen in je klas, je relaties, je leven. Je krijgt ontwapende en doeltreffende inzichten aangereikt om verbindend te communiceren in plaats van verwijdering en afscheiding te creëren.

De relationele vaardigheden van de leraar blijken een sleutelfactor voor de motivatie en leerprestaties van de leerlingen.

 • In welke mate kun je je inleven, luister je naar jezelf, kun je grenzen stellen, kun je je verbinden in lastige situaties, kun je coachen?
 • In welke mate verlies je jezelf wel eens in conflicten, beland je snel in een strijdpositie van winnen en verliezen, voel je je aangevallen of bekritiseert?
 • Kan je ook kijken voorbij gelijk en ongelijk? Wil je respectvol leren nee-zeggen?

De ervaring leert dat wie zich begrepen en gehoord voelt tot betere schoolprestaties in staat is.

Inhoud
Je leert geweldloos en verbindend omgaan met conflicten, zonder ze uit de weg te gaan, zonder te vechten of te vluchten. Je zal beter in staat zijn om onder moeilijke omstandigheden in verbinding te blijven. Geweldloze of verbindende communicatie leert je helder en integer uitdrukken wat je denkt en voelt zonder de ander aan te vallen of jezelf tekort te doen. Je wordt je bewust van je patronen en je leert naar anderen oprecht te luisteren. Je leert beter communiceren en anderen met meer mededogen tegemoet te treden.

Je verwerft inzicht en sleutelvaardigheden in het geweldloze communicatieproces, dat twee cruciale onderdelen bevat:

 • Je leert je helder uitdrukken door middel van de vijf elementen: waarneming, gevoelens, behoeften, verzoek en mededogen
 • Je leert met empathie luisteren naar de ander door middel van de vijf elementen
 • Je vergroot je inlevingsvermogen (empathie) en leert jezelf eerlijk uiten vanuit respect voor de ander.
 • Omdat het partnerschap leraar – leerling cruciaal is in een leeromgeving, doet ieders behoefte ertoe. En door verbindend te communiceren, vergroot je de synergie.
 • Je leert waarnemen zonder oordelen.
 • Je leert verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens en deze respectvol te uiten.
 • Je leert je behoefte te herkennen en onder woorden te brengen.
 • Je leert een verzoek zodanig te verwoorden dat het je leven en dat van de ander verrijkt.
 • Je leert luisteren en kijken naar de ander met mededogen.

 Werkwijze

 • Theorie en ervaringsgericht werken wisselen elkaar af
 • Reflectie op je eigen communicatie en hoe je boodschappen verbindend ontvangt en hoe je jezelf geweldloos uitdrukt
 • Oefenen van het 5-elementenmodel aan de hand van concrete situaties uit de praktijk

Lesgever
Mia Jansen

Wanneer?
2 donderdagen
14 en 21 november 2019
van 10u tot 17u

Prijs?
205 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding –
+ 155 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
170 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding-
+ 120 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)