Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving 

Postgraduaat psychotherapie in de Interactionele Vormgeving, Integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis

       

Lees en download hier de volledige brochure.

Erkenningen
De Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving is een postgraduaat in samenwerking met Hogeschool Vives. De Educatieve Academie vzw is door de EAP (European Association Psychotherapy) geaccrediteerd tot EAPTI (European Accredited Psychotherapy Training Institute). De Vierjarige Therapieopleiding bestaat uit 120 ECTS punten en voldoet volledig aan de ECP-norm. Afgestudeerde  therapeuten in de Interactionele Vormgeving komen hierdoor rechtstreeks in aanmerking voor hun European Certificate for Psychotherapy.

Klik hier voor een overzicht van alle erkenningen door koepel- en beroepsverenigingen en terugbetalingen door ziekenfondsen.

Over Interactionele Vormgeving
Interactionele Vormgeving (I.V.) is een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. In het nieuwe geheel dat I.V. vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen. I.V. beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. I.V. integreert experiëntiële met Systemische elementen, een lichaamsgerichte en creatieve benadering met gesprekstherapie.

Over de Vierjarige Therapieopleiding
De opleiding is gebouwd op en onderscheidt zich door volgende pijlers:

  • Ervaringsgericht leren, theoretische kaders en praktisch/technisch oefenen komen evenredig aan bod.
  • De werkalliantie en de grondhouding zijn de bedding van deze integratieve benadering.
  • Heldere integratieve kaders ondersteunen onze methode: I.V-driehoek, vier kwadranten, integratief en integraal ontwikkelingsmodel, hypothesemodel.
  • De docenten zijn integratieve therapeuten gespecialiseerd in één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie (experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemgeoriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, analytisch-georiënteerde) en/of een bepaalde specialisatie zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. Alle docenten doen ook therapeutische begeleidingen, meestal binnen een eigen praktijk. Maak hier kennis met de docenten.

De Vierjarige Therapeutenopleiding is erkend voor Vlaams Opleidingsverlof / Betaald Educatief Verlof, kmo-portefeuille, opleidingscheques, het Vlaams Zorgkrediet en de Vlaamse Aanmoedigingspremie.

Klik hier voor meer informatie over:

Doel en doelgroep
Opbouw
Werkwijze
Praktische informatie
Brochure

De intakegesprekken voor academiejaar 2023-2024 zijn afgesloten. Via onderstaande link kan je al een intakegesprek aanvragen voor academiejaar 2024-2025. Klik op de link en kies dan de optie ‘Intake – Postgraduaat Psychotherapie in de Interactionele Vormgeving 2024-2025’. Deze nieuwe intakegesprekken zullen pas begin 2024 starten.