Vierjarige Therapieopleiding – Doel en doelgroep

Doel van de opleiding

  • Het op een gerichte en intensieve manier verwerven van de theorie en praktijk van de I.V.
  • Het verruimen van de kennis, de vaardigheden en de basishouding in het omgaan met en begeleiden van levensprocessen.
  • Het ontwikkelen van een authentieke begeleidersstijl met oog voor de eigenheid van iedere persoon en het gezonde in de onderlinge interactie.
  • De persoonlijke herbronning.

Doelgroep
De volgende bachelors en masters komen in aanmerking voor het postgraduaat van Vives hogeschool:

  • Bachelors: toegepaste psychologie, maatschappelijk werk, gezinswetenschappen, orthopedagogie, sociale readaptatiewetenschappen, sociaal verpleegkundige en psychiatrisch verpleegkundige. De Bachelor moet ten laatste gestart zijn in 2016.
  • Masters:  klinische psychologie, orthopedagogie, geneeskunde en seksuologie.

De bacheloropleidingen die in aanmerking komen (zie hierboven), moeten ten laatste in academiejaar 2016 zijn aangevat. Ervaring in het werkveld strekt tot de aanbeveling. Van de deelnemers wordt bovendien verwacht dat zij belangstelling tonen voor levensprocessen en het begeleiden hiervan en dat zij bereid zijn een eigen therapeutisch leerproces aan te gaan.

Veranderingen in de wetgeving aangaande de bescherming van de titel van psychotherapie en het beroep van psychotherapeut kunnen in de toekomst eventueel  zorgen voor aanpassingen in het leerplan of leiden tot overgangsmaatregelingen. De Educatieve Academie stelt alle studenten hiervan tijdig op de hoogte mocht dit nodig zijn. 

Aanmeldingsprocedure
Geïnteresseerden in de Vierjarige Therapieopleiding dienen eerst op kennismakingsgesprek te komen. Pas na de positieve evaluatie van dit gesprek kunnen kandidaten zich inschrijven. Deelnemen aan het intakegesprek kan door hier in te schrijven (kies onder ‘inschrijvingen’ voor de optie ‘Intake – Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving’). Na deze online aanmelding neemt de Educatieve Academie contact op om een datum voor het gesprek vast te leggen.