Introductieweekend

Het Introductieweekend is bedoeld voor mensen die de Vierjarige Therapieopleiding Interactionele Vormgeving wensen te volgen én die nog niet bekend zijn met de Educatieve Academie en haar manier van werken. Men dient wel te voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden.

Tijdens het weekend kan je de ervaringsgerichte aanpak van Interactionele Vormgeving zelf ervaren. Er wordt tevens een korte theoretische kadering aangeboden. Daarnaast bevat het weekend uitleg rond de opleiding: werkwijze, voorwaarden, verwachtingen… Er is inzage in lessenroosters en literatuurlijsten. En natuurlijk is er heel wat plaats voor jouw eigen vragen. Het weekend wordt begeleid door Suzanne Kempeneers, psychotherapeute en stafdocente.

Het volgen van een Introductieweekend is geen voorwaarde om met de therapeutenopleiding te starten.

WANNEER?
Zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020 – Telkens van 10u tot 17u

WAAR?
in de lokalen van de Educatieve Academie te Berchem.

PRIJS
170 Euro :
waarvan 80 euro voorschot (tevens annuleringsvergoeding)
+ 90 euro ten laatste 2 weken voor aanvang