Vierjarige Therapieopleiding – Praktische informatie

Hogeschool Vives
De Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving is een postgraduaat in samenwerking met Hogeschool Vives. Geïnteresseerden komen op intakegesprek bij de Educatieve Academie. Na de positieve evaluatie van dit gesprek door de Academie kan de kandidaat zich inschrijven bij de Educatieve Academie. In een latere fase krijgt de student een uitnodiging om zich ook bij Vives Hogeschool in te schrijven. Deze tweede inschrijving in noodzakelijk, maar volledig kosteloos.

Lees hier meer over de samenwerking tussen EA en Vives.

Kosten
Het inschrijvingsgeld voor de Vierjarige Therapieopleiding bedraagt €2 510 per jaar. Inbegrepen in de prijs is het lesmateriaal, de verblijfskosten voor het weekend in Malle, 4 nummers van METAFOOR en 4 nummers van Interactief. De aankoop van studieboeken, de verplichte supervisie en leertherapie worden niet door het inschrijvingsgeld gedekt.  De verzekering voor beroepsaansprakelijkheid is verplicht voor derde- en vierdejaars en wordt aan het inschrijvingsgeld toegevoegd (ong. €30). Deze verzekering geldt enkel voor de stage-uren die je voor de Educatieve Academie uitvoert. Doe je stage in je eigen praktijk? Dan ben je door ons verzekerd voor de opgegeven stage-uren, maar niet voor de overige uren die je voor jezelf presteert.

Betalingswijze
Alle deelnemers betalen €500 voorschot bij inschrijving. Het restbedrag kan op verschillende manier betaald worden:

  • het volledige bedrag voor het begin van het academiejaar 2021-2022;
  • in twee gelijke schijven: één maal voor het begin van het academiejaar en één maal voor 15 januari 2022;
  • in acht gelijke schijven met een bestendige bankopdracht: start maandelijkse betaling voor het begin van academiejaar, laatste maandelijkse betaling 1 juli 2022.

Plaats
De cursussen gaan door in de lokalen van de Educatieve Academie:
Patriottenstraat 35
2600 Berchem (Antwerpen)
Tel. 03 281 21 67
info@educatieve-academie.be

Het weekend met overnachting gaat onder voorbehoud door in het Provinciaal Vormingscentrum te Oostmalle:
Smekenstraat 61
2390 Oostmalle

Ethische code
De therapeutenopleiding in de Interactionele Vormgeving (I.V.) volgt de ethische code van de beroepsopleiding V.V.T.I.V. (Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving).