Biografisch en therapeutisch schrijven

Schrijven als therapeutisch instrument

Wat zijn de mogelijkheden om schrijven in het therapeutisch proces van cliënten toe te passen? In deze workshop kunnen therapeuten kennis maken met deze tool.

Schrijven kan voor een verbinding tussen mind, body en soul/heart zorgen. Het is een creatieve manier om te ervaren wat er van binnen is. Maar het kan ook maken dat de cliënt enige afstand neemt om overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in zijn leven. 

De workshop bestaat uit een mix van theorie en praktische schrijfoefeningen. Deze worden gekoppeld aan enkele therapeutische thema’s bijv. levensloop, verlies/trauma en zelfbeeld. Ook gaan we in op manieren van schrijven en het mogelijke effect. 

Neem pen en papier mee!

DOELGROEP
Zowel voor mensen die persoonlijke interesse hebben in dit onderwerp als voor begeleiders/hulpverleners die schrijven bij cliënten willen toepassen.

BEGELEIDER
Jeanette Van Hoek

WANNEER
1 donderdag
12 november 2020
telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Prijs
110 euro