Familieopstellingen (WACHTLIJST)

Thema’s waar iemand mee worstelt zijn ingebed in de context van de persoon. Er is een wisselwerking tussen het systeem waarin iemand leeft en werkt, de familie van herkomst en de persoon zelf. Uitgangspunt in het werk met familieopstellingen is dat families een systeem vormen waarin zaken als binding, ordening, evenwicht in geven en nemen van groot belang zijn.
Een verstoord familiesysteem kan generaties lang doorwerken en voor problemen zorgen, zelfs al is er geen contact. Ieder familielid heeft recht om erbij te horen. Wordt iemand buitengesloten, geminacht of vergeten, dan zal een ander familielid, soms zelfs generaties later, het evenwicht onbewust willen ‘herstellen’ door deze persoon en diens lot te gedenken en te herhalen. Hierin zijn belangrijke oorzaken te vinden voor (vaak onbegrijpelijke) neurotische patronen, suïcidaal gedrag of verslavingen. Binnen een familiesysteem blijken diverse ordeningsprincipes werkzaam te zijn. Wordt het evenwicht in een systeem verstoord door een zwaar lot (Cf. door ziekte of vroege dood van moeder), dan reageert het systeem met een interne verplaatsing van posities van haar leden (Cf. oudste dochter neemt de openvallende plaats in en wordt ‘moeder’). De verstoringen kunnen leiden tot het overleven van het systeem, maar kunnen ook diepgaande gevolgen hebben voor alle leden van het systeem.
Geen acht slaan op ‘natuurlijke ordeningsprincipes’ is meestal het gevolg van een verstrikking in een eerdere generatie en kan onbegrijpelijke psychische of lichamelijke klachten als gevolg hebben. Hieraan liggen dikwijls ingrijpende (vaak vergeten) gebeurtenissen in de familie ten grondslag zoals echtscheiding, tragische ongevallen, het sterven van een kind…

DOEL

 • Het ervaren van de juiste plaats in het familiesysteem
 • Het zichtbaar maken van verstrikkingen
 • Inzicht krijgen in patronen
 • Verzoening met het lot
 • Vrijmaken van intuïtie en creativiteit

DOELGROEP
Alle geïnteresseerden.
Iedereen die zich op individueel vlak niet in staat voelt om zijn persoonlijke doelen en ambities te verwerkelijken zonder een bewuste reden of oorzaak. Mensen die zich vervreemd voelen van hun familie, hun wortels, waardoor welzijn voor hen niet te realiseren valt. Iedereen die worstelt met een persoonlijke problematiek die draait rond verslavingen, relatieproblemen, incest, adoptie en ziekten van fysieke en psychische aard. Bij alle aanslepende problemen is er vaak een systemische oorzaak.

METHODE
De cliënt zet, na verkenning van het thema, zijn familie intuïtief neer in een opstelling, waarbij hij de groepsleden vraagt om een bepaalde persoon te vertegenwoordigen (representanten). Door de manier waarop de personen een plaats krijgen in de ruimte en door de ervaren gevoelens komt er veel informatie vrij over het functioneren van het systeem. Vanuit het ‘hier en nu’ begeleidt de therapeut het systeem naar ‘herstel’.

Wat is nodig voor een ‘Eigen opstelling’?

 • Je hebt een thema nodig: een probleem of iets waar je mee worstelt. Dat kunnen relatie-, opvoedingsproblemen, een ziekte of wat dan ook zijn.
 • Het thema geeft diepte en richting aan een opstelling. Hoe meer je betrokken bent, hoe belangrijker een oplossing voor je is, des te dieper en krachtiger de opstelling is.
 • Tip: De beste voorbereiding op je eigen opstelling is eerst als representant aan de workshop deel te nemen. Dat maakt heel het proces veel duidelijker voor jezelf.
 • Uit ervaring blijkt dat één opstelling soms niet volstaat en dat je soms tot één jaar nodig hebt om de opstelling volledig in je leven te integreren. Je kunt het integratieproces bevorderen door verder als representant aan Familieopstellingen deel te nemen. Wanneer je eigen opstelling zich in je leven begint te manifesteren kun je met verdere opstellingen nog meer helderheid in je leven brengen.

Representant:

 • Als representant aan Familieopstellingen deelnemen is boeiend en leerrijk.
 • Het is de ideale manier om kennis te maken en een goede voorbereiding op je eigen Familieopstelling.
 • Familieopstellingen werken met en door plaatsvervangende waarneming. Daarvoor dienen de representanten. Representant zijn gebeurt steeds vrijwillig. Belangrijk is ook dat de therapeut erop let dat geen twee representanten in een opstelling staan die een relatie met elkaar hebben of familie van elkaar zijn. Dat zou tot vermenging met elementen uit de eigen persoonlijkheid of relatie kunnen leiden.
 • Representanten zijn nodig om het familiesysteem van iemand weer te geven. Hun eigen willen en wensen moeten zij voor die periode opzij zetten om plaats te maken voor de gedachten en gevoelens van de persoon die zij representeren. Dat is voor de meeste mensen gemakkelijker dan het lijkt.
 • Door dit te doen, leer je ongelooflijk veel. Je kunt aan den lijve ondervinden hoe ‘verstrikt zijn’ aanvoelt en je gaat zelf door de verschillende stadia heen tot aan de oplossing. Die ervaring kun je dan natuurlijk in je eigen leven gebruiken. Daardoor wordt een plaatsvervangend leerproces mogelijk.

UITGANGSPUNTEN
Interactionele Vormgeving, de werken van Bert Hellinger, Nagy, Haley en Minuchin.

BEGELEIDER
Marco Alibertis
Katrien Cassiers

WANNEER
Zaterdag 22 april 2023 – door Katrien Cassiers
van 10u00 tot 17u00 (1 uur middagpauze)

WAAR
Educatieve Academie
Patriottenstraat 35
2600 Berchem (Antwerpen)

PRIJS
Deelname met opstelling
120 euro

Deelname als publiek, representant
70 euro
Het deelnemen aan de constellatie van iemand is een verrijkende en diepgaande ervaring.

SCHRIJF JE IN VOOR DEZE OPLEIDING VIA ONDERSTAANDE LINK.