Levenscoherentie: In balans ondanks…

We voelen ons pas ten volle “mens” als we ons-Zelf kunnen verwezenlijken in verbinding met de Ander en in onze context.  Dan beleven we Levenscoherentie.  “Wie ben ik eigenlijk, wat wil ik, wat heb ik nodig?”, “Is dit mijn leven?”  Velen stellen zichzelf deze vragen.  Als we deze beantwoord zien in ons leven, zijn we best gelukkig….   Doch, weinigen van ons zijn nog immuun aan de stijgende eisen van de maatschappij en van onszelf.  Soms hebben we het gevoel dat we onszelf kwijt zijn, dat we niet (meer) kunnen voldoen aan de verwachtingen van onze omgeving, dat er een spanning is tussen willen/moeten/kunnen.   Daardoor verliezen we het gevoel van coherentie tussen wie we zijn en wat we allemaal “moeten”  verwezenlijken.  Het kan ons een onbehagelijk gevoel geven, maar tevens is het een positief verlangen naar regie over onszelf en onze levensterreinen.

In deze tweedaagse gaan we onszelf die vragen stellen.  We willen (terug) bewuste interactie met onze levenskern en van daaruit antwoorden vinden.  Vervolgens zetten we de stap om deze (meer) vorm te geven in onze eigen context.  We zullen dit doen aan de hand van het psychologisch model van Levenscoherentie (Leco).

BEGELEIDER

Marleen Van Laere & Anne Van Sluys

WANNEER
2 maandagen
4 en 18 februari 2019
van 10u – 17u (1 uur middagpauze)

PRIJS
195 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 145 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten:
160 euro
(voorschot 50 euro – tevens annuleringsvergoeding
+ 110 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

(betaal met kmo-portefeuille en krijg 40% korting als zelfstandige)